TOP

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ 35 ณ ห้องกานดาฮอลล์ โรงแรมบียอนด์ กะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตรการจัดงาน ฯ และนายเควิน รอเบิร์ต วิทคร๊าฟท์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ฯ พร้อมทั้งกราบบังคทูลเบิกนายธอมัส อาร์เตอร์ วิทคร๊าฟท์ เพื่อเบิกผู้ชนะการแข่งขันเข้ารับพระราชทานรางวัล ตามลำดับ หลังจากนั้น นายธอมัส อาร์เตอร์ วิทคร๊าฟท์ กราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขัน ฯ และเบิกทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่าง ๆ เข้ารับพระราชทานรางวัล ซึ่งประกอบด้วยรายการเรือใบใหญ่ประเภทคีลโบ้ตและมัลติฮัลล์จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ รุ่นไออาร์ซี ซีโร่ รุ่นพรีเมียร์ รุ่นไออาร์ซี 1 รุ่นแบร์โบ้ตชาร์เตอร์ รุ่นโมโนฮัลล์ครูซิ่ง รุ่นมัลติฮัลล์เรซิ่ง และรุ่นมัลติฮัลล์ครูซิ่ง และรายการเรือใบเล็ก อินเตอร์เนชันแนล ดิงกี้ คลาส จำนวน 4 รุ่น ได้แก่รุ่นออปติมิสต์ รุ่นไอแอลซีเอ 4 รุ่นโอเพ่นสกิฟฟ์ และรุ่นโมโนฮัลล์ ดิงกี้ แฮนดี้แคป พร้อมทั้งเบิกผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวนรวม 47 ราย

จากนั้น เสด็จ ออกจากห้องกานดาฮอลล์ ไปยังห้องฉายพระฉายาลักษณ์ (KARON ROOM) เพื่อทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่าง ๆ คณะกรรมการจัดงาน ฯ พร้อมผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขัน ฯ และเจ้าหน้าที่โรงแรมเครือกะตะ กรุ๊ป

ต่อจากนั้น เสด็จออกจากห้องฉายพระฉายาลักษณ์ชั้น 2 ไปยังห้องประทับรับรองเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย แล้วจึงเสด็จออกจากห้องประทับรับรองเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ออกจากโรงแรมบียอนด์ กะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเสด็จ ฯ กลับยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล