TOP

บันทึกภาพประวัติศาสตร์ สะท้อนภาพคนไทยร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ผ่านแสตมป์ไทย

ใครที่เดินทางไปจับจองแสตมป์แห่งประวัติศาสตร์ ที่ “ไปรษณีย์ไทย” ร่วมบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญโรคระบาดไวรัสโควิด-19 บนดวงแสตมป์ สะท้อนภาพคนไทยร่วมใจฝ่าวิกฤต ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ จำนวน 2 ดวง ด้วยรูปกราฟฟิกต่อเนื่องกัน
(ดวงซ้าย) แสดงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ที่ถือเป็นแนวหน้าสำคัญ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่มีจำนวนนับล้านคนกระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้การสอบสวนโรคเพื่อหาผู้ติดเชื้อ นำมาแยกกักตัว และรักษาเป็นไปอย่างได้ผล สามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดไม่ให้ลุกลามเกินกว่าจะควบคุมได้ เหมือนในหลายประเทศ และมีภาพบริการไปรษณีย์จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจุดเชื่อมตรงกลางแสตมป์ทั้งสองดวง โดย (ดวงขวา) แสดงถึง “ชีวิตวิถีใหม่” หรือ New Normal เป็นภาพผู้คนที่ยังต้อง “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก” ในการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่หน้ากาก และเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเว้นที่นั่ง ฉากกั้นพลาสติกในร้านอาหาร ตลอดจนการคิดค้นพัฒนาวัคซีนป้องกัน ซึ่งจะเป็นทางออกเพื่อเอาชนะโรคมรณะนี้ได้อย่างยั่งยืน
 
แสตมป์ราคาชุดละ 6 บาท (2 ดวง) แบบเต็มแผ่น (คละแบบ) 10 ดวง (5 ชุด) 30 บาท ซองวันแรกจำหน่าย 16 บาท จำนวนพิมพ์ 400,000 ชุด หาซื้อได้ตั้งแต่ 14 สิงหาคมนี้ ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร และทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.com สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ @stampinlove หรือ THP Contact Center 1545
 
นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน ยังได้จัดนิทรรศการ “ผนึกดวงตรารวมดวงใจ สู้ภัยโควิด-19” รวบรวมข้อมูลแสตมป์ต้านภัยโควิด-19 จากทั่วโลก พร้อมตราประทับตราพิเศษบันทึกจุดตั้งต้นโควิดในไทย เปิดให้ชมฟรีทุกวันพุธถึงอาทิตย์ ปิดวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อีกด้วย
ที่มา : ไปรษณีย์ไทย

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด