TOP

16 จุดชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 20 จุดคัดกรอง 12 ธันวาคมนี้

กำหนดการ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตอนปลาย เป็นโอกาสที่ประชาชนจะร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในชีวิต เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ชมความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ได้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งทางกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ได้จัดเตรียมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 16 จุด รวมจุดที่จัดสร้างอัฒจันทร์ 6 จุด ดังนี้

 

ฝั่งพระนคร

1.>ท่าเรือวัดราชาธิวาส 2.>สวนสามพระยา 3.>ใต้สะพานพระราม 8 4.>สวนสันติชัยปราการ (อัฒจันทร์) 5.>ทางเดินสวนสันติชัยปราการ 6.>ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า 7.>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อัฒจันทร์) 8.>ถนนมหาราช 9.>สวนนาคราภิรมย์ (อัฒจันทร์)

 

ฝั่งธนบุรี

10.>ท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 11.>ลานใต้สะพานพระราม 8 (อัฒจันทร์) 12.>ลานริมน้ำท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ 13.>ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

14.>สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อัฒจันทร์) 15.>โรงพยาบาลศิริราช  (อัฒจันทร์) 16.>วัดระฆังโฆสิตาราม

 

ประชาชนที่จะเข้าเฝ้าฯรับเสด็จ และชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคต้องแสดง “บัตรประชาชน” และ สวมใส่ “เสื้อเหลือง”

 

จุดคัดกรอง 20 จุด แบ่งเป็น 6 โซน 

โซน 1

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2. บริเวณใต้สะพานพระราม ฝั่งพระนคร

โซน 2

3. สนามหลวง 1 (ด้านศาลฎีกา)

4. สนามหลวง 2 (ด้าน ม.ธรรมศาสตร์)

5. หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. ถนนพระจันทร์

7. พระแม่ธรณีบีบมวยผม

8. ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร

9. ทางเข้าพิพิธบางลำพู

โซน 3

10.แยกท่าเตียน

11. กรมการรักษาดินแดน

12.ข้างสะพานช้างโรงสี

โซน 4

13. ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี)

โซน 5

14. เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ฝั่งธนบุรี

15. ทางเข้าท่ารถไฟ

16. หน้าอุทยานสถานพิมุข

17. ท่าเรือวังหลัง

18. ทางเข้าวัดระฆังโฆษิตาราม

โซน 6

19. ปากซอย วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

20. วัดกัลยาณมิตรวรวิหาร

เครดิตภาพ : เพจเฟสบุ๊ก  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด