TOP

‘บางกอกแอร์เวย์ส’ กลับมาให้บริการเส้นทางบินต่างประเทศเส้นทางแรก สมุย-สิงคโปร์ (ไป-กลับ) เริ่ม 1 ส.ค. 64 เป็นต้นไป!

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินต่างประเทศเส้นทางแรก สมุย – สิงคโปร์ (ไป – กลับ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เพื่อสนับสนุนนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวใน “โครงการสมุยพลัสโมเดล”   

เที่ยวบินในเส้นทางสมุย-สิงคโปร์ (ไป – กลับ) ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส 319 ให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (เฉพาะวันจันทร์, พฤหัสบดี และอาทิตย์)

  • เที่ยวบินที่ PG961 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 15.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติสิงคโปร์ เวลา 18.00 น.
  • เที่ยวบินที่ PG962 ออกจากสนามบินนานาชาติสิงคโปร์ เวลา 19.30 น. ถึงสนามบินสมุยเวลา 20.35 น.

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2564 ลงวันที่ 24 มิถุนายน2564 ซึ่งกำหนดมาตรการป้องกันโรค สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร อาทิ

  • มีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ หรือ Certificate of Entry (COE)
  • ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
  • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตลอดระยะเวลา 14 วันที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
  • นักท่องเที่ยวผ่านการคัดกรองแล้ว สามารถท่องเที่ยวในเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าได้ ในเส้นทางที่กำหนด และเมื่อครบระยะเวลา 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว จึงจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทยได้

 

สำหรับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสนามบินสมุยนั้น เรายังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ซึ่งประกอบไปด้วยการคัดกรองพนักงานและผู้โดยสารผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ, การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, การทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ใช้สอยร่วม โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยครั้ง ซึ่งจะทำความสะอาดทันทีหลังพื้นที่นั้นถูกใช้บริการ เช่น เคานท์เตอร์เช็คอิน, พื้นที่วางกระเป๋าสัมภาระ, เก้าอี้รถเข็น และพื้นที่อาคารสำนักงาน เป็นต้น”

 

ผู้ที่ต้องการสำรองที่นั่ง หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสายการบินฯ ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

– ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร. 1771 หรือ 0 2270 6699  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. 

– PG Live Chat:  https://bit.ly/PGLiveChatTH 

– อีเมล: reservation@bangkokair.com 

AROUND Magazine นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ศิวิไลซ์ให้รื่นรมย์และสนุกกับการตามติดเทรนด์ สุดทันสมัยอยู่ตลอดเวลา