TOP

ทริปท่องเที่ยวข้ามกาลเวลา เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านกว่า 5,000 ปี ณ บ้านเชียง

หากพูดถึง “บ้านเชียง” นักท่องเที่ยวชาวไทยคงรู้จักกันดีกับแหล่งโบราณคดีทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ที่ได้จดทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2535 ถว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั่น “บ้านเชียง” อาจจะยังไม่เป็นที่คุ้นหูนัก วันนี้ชุมชนวัฒนธรรมของไทยแห่งนี้พร้อมแล้วที่จะโชว์ศักยภาพ และมุ่งหน้าเปิดตลาดท่องเที่ยวทั่วโลก

AROUND Online อาสาพาตะลุยดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ณ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลบ้านเชียง จ. อุดรธานี

พิพิธภัณฑสถานบ้านเชียง

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เผยเรื่องราวความเป็นมาของชาวไทยพวน ผ่านงานจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายของอารยธรรมที่มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปี นับว่าเป็นอีกหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่มีค่าที่สุดของชาวไทย ในพิพิธภัณฑสถานบ้านเชียงแห่งนี้ยังได้จัดแสดงวัตถุโบราณ จำพวกเครื่องปั้นดินเผา และ เครื่องใช้ของคนในอดีต และอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ การจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์ และวิธีการฝังศพของคนในสมัยโบราณ

กิจกรรม Workshop ปั้นหม้อ เขียนไห

จุดเด่นของบ้านเชียงคงหนีไม่พ้นเครื่องปั้นดินเผา และลายเขียนที่มีเอกลักษณ์พิเศษ สำหรับจุดนี้นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปั้นไหโบราณ และยังสามารถลงมือเพ้นท์ไหด้วยตนเอง เพื่อเก็บไว้เป็นของที่ระลึก โดยปราชญ์ ด้านปั้นหม้อเขียนไห นายชาตรี ตะโจปะรัง มาสอนและให้เทคนิคในการทำ Workshop

เรียนรู้กระบวนการทำผ้าฝ้ายย้อมคราม

จากจุดเริ่มต้นที่ชาวบ้านทอผ้า ย้อมครามเพื่อสวมใส่กันเอง จนได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างกว้างขวาง กลายมาเป็นสินค้าสร้างรายได้ให้กับชุมชน นักท่องเที่ยวเยาวชนจะได้มีโอกาสเยี่ยมชมการสาธิตวิธีการทอผ้า และยังได้ลงมือย้อมผ้าฝ้ายด้วยตัวเองในแบบฉบับชาวบ้านอย่างแท้จริง

เยี่ยมชมวัดสันติวนาราม

ห่างจากชุมชนบ้านเชียงออกไปตามถนนสายบ้านเชียง อ.ทุ่งฝน ประมาณ 3 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวจะพบกับพระอุโบสถกลางน้ำสีขาวรูปร่างลักษณะทรงดอกบัว ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย วัดสันติวนารามเป็นธรรมสถานที่กว้างขวาง สะอาด สงบ ร่มรื่นสวยงาม ภายในอุโบสถมีภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ มีองค์พระประธานสีขาวโดดเด่น มีทางเดินรอบพระอุโบสถ มองเห็นบึงน้ำ และธรรมชาติรอบวัด เหมาะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยว และผู้สนใจท่านอื่นๆ

Thailand Village Academy Showcase

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และ เว็บไซต์ Hello local จัดกิจกรรม Thailand Village Academy Showcase  ทริปท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมนำร่องเปิดตัวโครงการใหม่ มุ่งเน้นการท่องเที่ยวชุมชนสำหรับเยาวชนทั่วโลก

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เชิญกลุ่มบริษัททัวร์ชุมชนให้มาร่วมสร้างสรรค์โปรแกรมท่องเที่ยววัฒนธรรมโดยออกแบบให้เหมาะกับเยาวชนต่างชาติโดยเฉพาะ เพื่อให้เยาวชนต่างชาติได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยอย่างสนุกสนานผ่านการถ่ายทอดของ Local Masters  ปราชญ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน

คุณทัศชล เทพกำปนาท ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวว่า

“กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้การสนับสนุน Thailand Village Academy เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในชุมชน ยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนทั่วโลก  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้นำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาใช้ในการเพิ่มคุณค่า และมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ให้ชุมชนด้วยการสร้างจุดขายใหม่ของการท่องเที่ยว ด้วยมิติทางวัฒนธรรม ต่อยอดจากต้นทุนอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมของชุมชน  มาสร้างคุณค่าใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และเกิดการอนุรักษ์สืบสาน ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อสร้างมูลค่า สร้างรายได้เพิ่มให้กับสินค้า และบริการของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไปได้

นายณฐภัทร สุขิตานนท์  หัวหน้างานสินค้าท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นตอบโจทย์พฤติกรรมของกลุ่มเยาวชนต่างชาติ  เพราะเป็นกลุ่มที่มีเป้าหมายการเดินทางเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นที่แตกต่างจากประเทศของตนเอง   ต้องการสัมผัสประสบการณ์แบบจริงแท้ Authentic  เลือกพัก เลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  นักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนต่างชาติจะช่วยสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้ป็นอย่างมาก ตลาดนักท่องเที่ยวเยาวชนต่างชาติ มีทั้งเวลา มีทั้งเงิน  นี่คือ โอกาสสำคัญของชุมชนไทยที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับเยาวชนทั่วโลกให้มาท่องเที่ยว ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวเท่านั้น  เพราะสิ่งที่สำคัญคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวเยาวชนต่างชาติจะช่วยเผยแพร่ส่งต่อเรื่องราวของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่งดงามของไทยให้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก  ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนผู้เป็นเจ้าของทุนทางวัฒนธรรมนั้นๆ ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอนุรักษ์สืบสานต่อไปอย่างยั่งยืน”

รายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรม สามารถดูได้ที่ www.thailandvillagacademy.com

 

 

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด