TOP

เร่งพัฒนาและยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. บริการครอบคลุม 50 เขต ในกรุงเทพฯ

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์เป็น 1 ใน 3 อันดับต้น ๆ ที่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กำลังเร่งปรับปรุง โดยเฉพาะนโยบายการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. เพื่อเพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากร ด้วยการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข ในการให้บริการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพประชาชน โดยประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น สำนักงานเขต, โรงพยาบาลในสังกัด กทม., และเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร รวม 7 โซน เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาที่สะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทางไกล ลดค่าใช้จ่าย และลดการส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่จำเป็น 

 

 

ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 69 แห่ง

ด่านหน้าของระบบปฐมภูมิ

กทม. เดินหน้ายกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้งด้านกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ด้านสุขภาพและด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนาให้ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. เป็นด่านหน้าระบบปฐมภูมิ หรือ ER (Emergency Room) หรือห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจวินิจฉัย พักดูอาการได้ หากอาการแย่ลงก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย โดยการดำเนินการที่ผ่านมา กทม. ยกระดับศูนย์บริการที่มีความพร้อมให้มีเตียงพักรอดูอาการประมาณ 10 เตียง อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการมากขึ้น จึงเพิ่มการให้บริการคลีนิกหลากหลายทางเพศ (Bangkok Pride Clinic) ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 6 แห่ง ใน 6 กลุ่มเขต และทีโรงพยาบาลสังกัด กทม. อีก 5 แห่ง 

 

เปิดศูนย์ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ

และศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง

ยกระดับและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพ

วันนี้ กทม. เปิดศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ และศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง โดยเป็นความพยายามในการให้บริการครบวงจร โดยมีเป้าหมายให้ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ศูนย์การแพทย์ชุมชน หรือศูนย์ใด ๆ ด้านสุขภาพนั้น ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย สำหรับการพัฒนาบริการปฐมภูมิ ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ดำเนินการยกระดับคลีนิกกายภาพบำบัด เป็นศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ให้บริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และได้มีการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา เป็นศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง เพิ่มศักยภาพให้การตรวจรักษาโดยแพทย์และบริการสุขภาพ ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งเปิดให้บริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง สาขาพระโขนง, ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก สาขากาญจนวาส, ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา สาขางามเจริญ, ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก สาขาคลองสิบสอง, ศูฯย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ สาขาออเงิน และศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา สาขาแจ่มดำ ควรชม โดยในปีงบประมาณ 2567 มีแผนพัฒนาการเปิดบริการเพิ่มเติม จำนวน 6 แห่ง

 

ตรวจสุขภาพ ฟรี!

กับคาราวาน ตรวจสุขภาพ 1 ล้านคน

📢 ภายในเดือนกันยายน 2567 กทม. จัดทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้บริการเชิงรุกถึงชุมชนใน 50 เขต ตั้งเป้าตรวจสุขภาพให้คนกรุงเทพฯ มาตรวจสุขภาพฟรี โดย 3 หน่วยตรวจสุขภาพ ได้แก่

1. รถหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ 

2. รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

3. หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โดยศุนย์บริการสาธารณสุข กทม. 69 แห่ง

โดยสามารถเช็กปฏิทินตรวจสุขภาพได้ที่ Bangkok Health Map : http://healthmap.bangkok.go.th

โดยข้อมูลถูกเก็บในฐานข้อมูลกลาง เชื่อมต่อกับ Digital Health Book ในแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” เพื่อให้ประชาชนสามารถดูข้อมูลสุขภาพของตัวเองได้ทุกที่ ทุกเวลา 

 

__________________________________________________

 

เรื่องโดย: กองบรรณาธิการ Bangkok news

คลิกอ่าน Bangkok News  (กทม.สาร) ฉบับ 289

ได้ที่ https://links.bookkurry.com/bkk_news_issue_289

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด