TOP

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทย ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2

ฺBreaking news! จากการประชุมร่วมของรัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือกจากรัฐสภา ให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป ด้วยคะแนนเสียง 500 ต่อ 244 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ส่งผลให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทย ยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2

 

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล