TOP

หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๒

โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน Around Online ขอนำกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๒ มาเผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทยได้รับทราบทั่วกัน

 

หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒

ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษกและจุดเทียนชัย

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

ต้นเทียนชัย เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

เสกน้ำอภิเษกจากกรุงเทพฯ และ ๗๖ จังหวัด, ประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนตร์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

แห่เชิญน้ำอภิเษกจาก “วัดสุทัศนเทพวราราม” ไปยัง “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม”

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

พระสงฆ์ ๑o รูป เจริญพระพุทธมนต์

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร และ จารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า และเสด็จพระราชดำเนินบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกร ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ, เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  นมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ และจุดเทียนชัย

 วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล, ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ สดัปกรณ์, เฉลิมพระราชมณเฑียร

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์, เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระพยุหยาตราสถลมารค

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล

พฤษภาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

อ้างอิง: https://phralan.in.th

AROUND Magazine นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ศิวิไลซ์ให้รื่นรมย์และสนุกกับการตามติดเทรนด์ สุดทันสมัยอยู่ตลอดเวลา