TOP

นาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาส “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี” อันเป็นโอกาสมหามงคลยิ่งของประเทศไทย โทรคาเดโร ไทม์ หนึ่งในผู้นำธุรกิจนำเข้านาฬิกา ร่วมกับ คลาสโฟร์ทีน (Klasse14) แบรนด์นาฬิกาแฟชั่นจากประเทศอิตาลี ได้น้อมจัดทำนาฬิการุ่นพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดงถึงความจงรักภักดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน ทรงปฏิบัติภารกิจมากมายด้วยความอุตสาหะ มุ่งมั่น ทรงห่วงใยเรื่องความเจ็บป่วยและปรารถนาให้พสกนิกรของพระองค์มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอันเป็นปัจจัยสำคัญของการมีชีวิตอย่างมีความสุข และทรงพระราชทานกิจกรรมมากมายเพื่อทำนุบำรุงสุขให้แก่ราษฎรของพระองค์ ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา อันรวมถึงการริเริ่มโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนหันมาร่วมแรงร่วมใจกันในการดูแลสังคม แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างมีศีลธรรมด้วยความสมัครสมานสามัคคี และได้ถูกนำมาสืบสานอย่างมีมิตรสัมพันธ์ในทุกหนแห่งของแผ่นดินไทย

โดยความพิเศษของนาฬิการุ่นเฉลิมพระเกียรตินี้ อยู่ที่การได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญ “ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” มาประดับไว้บนหน้าปัดที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกาของนาฬิกา คลาสโฟร์ทีน (Klasse14) ซึ่งเป็นแบรนด์นาฬิกาล่าสุดในเครือ พื้นหน้าปัดสีขาว ตัวเรือนสเตนเลสสตีลสีโรสโกลด์ รับกับสายหนังสีน้ำเงิน Royal Blue ตัดเย็บอย่างปราณีตสไตล์อิตาเลี่ยนแท้ ดูหรูหรา สวยสง่า และงดงาม ผลิตขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,000 เรือน แบ่งเป็นรุ่นสำหรับคุณสุภาพบุรุษ ตัวเรือนขนาด 40 มิลลิเมตร จำนวน 600 เรือน และรุ่นสำหรับสุภาพสตรี ตัวเรือนขนาด 36 มิลลิเมตร จำนวน 400 เรือน พร้อมสลักหมายเลขประจำตัวเรือนไว้ที่ฝาหลังทุกเรือน บรรจุในกล่องสีเหลืองที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ และมีจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น

นับเป็นโอกาสอันดีของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลนี้ ที่จะได้มีนาฬิการุ่นพิเศษอันทรงคุณค่านี้ไว้ในครอบครอง ซึ่งโอกาสนี้ทาง โทรคาเดโร ไทม์ จะเปิดตัวนาฬิการุ่นพิเศษอันทรงคุณค่านี้ พร้อมรับจองครั้งแรก ในงาน Siam Paragon Watch Expo 2019 ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2562

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด