TOP

9 กิจกรรมเติมบุญออนไลน์ วันมาฆบูชา 2564 ตามวิถีชาวพุทธแบบ New Normal

พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มักจะเข้าวัดเพื่อเสริมเติมบุญ ทำสมาธิ เจริญสติปัญญา ด้วยหวังให้ชีวิตพบเจอเรื่องราวดีๆ มีความสุขใจ และพบหนทางพ้นทุกข์ อีกทั้งอุทิศบุญกุศลให้กับญาติและบุคคลผู้ล่วงลับ ทำให้วัดวาอารามเต็มไปด้วยผู้มีจิตศรัทธาเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆ ที่วัดอยู่อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ตักบาตร ล้วนเพราะต้องการหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และหาความสงบสุขให้กับชีวิต

 

‘มาฆบูชา’ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย และพระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า ซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 รวมถึงตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 อีกด้วย หรือเรียกวันนี้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหล่าพุทธศาสนิกชนทำกันเป็นประจำทุกปีที่วัด แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก ไปพร้อมการรักษาระยะห่างทางสังคม ซึ่งก็ยังจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการควบคุมโรคระบาด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคให้แก่กัน สถานที่ทางศาสนาจึงมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมทางศาสนา ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีรูปแบบดิจิตอลและช่องทางโซเชี่ยลมีเดีย เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาต่อเนื่องได้อย่างทรงประสิทธิภาพ ตามวิถี New Normal แม้ว่าหากวันใดสถานการณ์คลี่คลาย และไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคระบาดแล้ว ก็ยังเพิ่มโอกาสให้คนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างได้เข้าถึงศาสนาได้โดยง่ายดายมากขึ้น ทำให้พุทธศาสนิกชนไม่หลงลืมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตามโลกที่หมุนเปลี่ยนไป อะราวด์รวบรวมกิจกรรม “วันมาฆบูชา” ในรูปแบบออนไลน์ ให้ชาวพุทธได้เติมบุญ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพุทธศาสนิกชนมาฝาก ติดตามกันด้านล่างได้เลย!

 

จุดประทีปออนไลน์ 2 ล้านดวง

วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจุดประทีปออนไลน์ 2 ล้านดวง ถวายเป็นพุทธบูชา สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตาให้ทุกคนทั่วโลก สงบร่มเย็นเป็นสุข และพ้นภัยโควิด-19 และสวดธรรมจักรให้ถึงเป้าหมาย 3,200,001,250 จบ

วัน-เวลาจัดกิจกรรม: 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น.
วิธีร่วมกิจกรรม: ร่วมพิธีออนไลน์ผ่านแอป ZOOM ที่ลิงก์: www.zoom072.com Meeting ID: 892 8398 9294
สอบถามเพิ่มเติม: โทร. 0 2831 1000, Facebook: สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย
Photo Credit: สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

——————–🙏——————–

 

ถวายโคมมาฆประทีปและภัตตาหารเป็นสังฆทาน (ออนไลน์)

วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายโคมมาฆประทีป และภัตตาหารเป็นสังฆทานทางช่องทางออนไลน์ เพื่อเสริมบุญ สร้างกุศล ให้กับชีวิตในสัปดาห์วันมาฆบูชานี้

วัน-เวลาจัดกิจกรรม : 8 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา: 09.00 – 10.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์)

วิธีร่วมกิจกรรม: ร่วมพิธีผ่านระบบ Zoom ได้ที่ www.dmc.tv/2564

สอบถามเพิ่มเติม: โทร. 087 655 6242, 084 236 9951 หรือ 0 2831 1000, Facebook: สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

Photo Credit: สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

——————–🙏——————–

 

พิธีวันเพ็ญมาฆปุรณมีบูชา (ออนไลน์)

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติเป็นพุทธบูชา สวดมนต์ทำวัตร ฟังธรรม และสมาธิภาวนาร่วมกันแบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังสามารถสมทบปัจจัยทำบุญผ่านทางออนไลน์ หรือร่วมทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง ผ่าน Drive thru ที่สวนโมกข์กรุงเทพได้ (ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564)

วัน-เวลาจัดกิจกรรม: 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.30 – 22.30 น.

วิธีร่วมกิจกรรม: ถ่ายทอดสด Live ทางเพจ Facebook: หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

สอบถามเพิ่มเติม: โทร. 094 894 4554 (ส่วนงานเผยแผ่) หรือ Facebook: กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ, Line: @suanmokkh_bangkok

Photo Credit: กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ

——————–🙏——————–

 

มาฆบูชาออนไลน์ 2564

วัดญาณเวศกวัน 

วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม ‘มาฆบูชาออนไลน์ 2564’ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดยจะมีกิจกรรมหลากหลายรายการให้เข้าร่วมได้ตลอดทั้งวันเลย

วัน-เวลาจัดกิจกรรม: 26 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

วิธีร่วมกิจกรรม: ติดตามรายการมาฆบูชาออนไลน์ 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์วัดญาณเวศกวัน

สอบถามเพิ่มเติม: โทร. 0 2482 7365, Facebook: วัดญาณเวศกวัน

Photo Credit: วัดยาณเวศกวัน

——————–🙏——————–

 

วันมาฆบูชา (ออนไลน์)

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรม เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา โดยรับฟังพระธรรมเทศนา ร่วมเวียนเทียนออนโลน์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสร้างบุญกุศลให้กับชีวิต

วัน-เวลาจัดกิจกรรม: 26 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป

วิธีร่วมกิจกรรม: รับชมการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ www.watprayoon.com และยูทูป WatprayoonTV 

สอบถามเพิ่มเติม: โทร. 0 2465 5592 หรือ 081 371 4650, Facebook: วัดประยุรวงศาวาส

Photo Credit: วัดประยุรวงศาวาส

——————–🙏——————–

 

บรรยายธรรมออนไลน์

ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช

ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนพุทธศาสนิกชนรับฟังการบรรยายธรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา ที่จะมีการบรรยายหลากหลายรายการให้สามารถเข้าร่วมฟังได้ตามความสนใจ

วัน-เวลาจัดกิจกรรม: 26 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป

วิธีร่วมกิจกรรม: รับชมผ่านทางเพจ Facebook: งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สอบถามเพิ่มเติม: โทร. 0 2419 9435, Facebook: งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Photo Credit: งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

——————–🙏——————–

 

เทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง (ออนไลน์)

เพจ: เทศน์

Facebook Page ‘เทศน์’ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนรับฟังพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติ ทำนองหลวงออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก ซึ่งจะฟังภายในวันเดียว ทั้งหมด 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา โดยพระนักเทศน์มหาชาติระดับประเทศ 13 รูป เพื่อเป็นมหาทานบารมี มหากุศล และอานิสงส์แรงกล้า บูชาพระธรรมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2654

วัน-เวลาจัดกิจกรรม: 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 21.00 น.

วิธีร่วมกิจกรรม: รับฟังผ่านช่องทาง Youtube และ Facebook: เทศน์ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

และสามารถร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าแอมไชน่าทาวน์ เยาวราช

สอบถามเพิ่มเติม: โทร. 062 564 1979, Facebook: เทศน์

Photo Credit: เทศน์

——————–🙏——————–

 

สารคดีวันมาฆบูชา

วัดบวรนิเวศวิหาร

วันมาฆบูชา 2564 ทางวัดบวรนิเวศวิหาร ทำการถ่ายทอดสดบรรยากาศ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมรับฟัง สารคดีวันมาฆบูชาไปพร้อมกัน
วัน-เวลาจัดกิจกรรม: 26 กุมภาพันธ์ 2564
วิธีร่วมกิจกรรม: ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ทั้ง Facebook: วัดบวรนิเวศวิหาร, Youtube: วัดบวรนิเวศวิหาร
สอบถามเพิ่มเติม: โทร. 0 2281 5052, Facebook: วัดบวรนิเวศวิหาร
Photo Credit: วัดบวรนิเวศวิหาร
——————–🙏——————–

 

www.มาฆบูชาเวียนเทียนออนไลน์.com

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญชวนเวียนเทียนพร้อมฟังเทศน์ออนไลน์ ห่างไกลโควิด รักษาชีวิต รักษาธรรม พร้อมกันทั่วโลก ที่เว็บไซต์ www.มาฆบูชาเวียนเทียนออนไลน์.com
วัน-เวลาจัดกิจกรรม: 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.20 น.
วิธีร่วมกิจกรรม: เข้าสู่ขั้นตอนการเวียนเทียนออนไลน์ ได้ทั้งช่องทาง Facebook และ Line ของเว็บไซต์: www.มาฆบูชาเวียนเทียนออนไลน์.com
สอบถามเพิ่มเติม: โทร. 0 2441 7925, Facebook: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Photo Credit: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
——————–🙏——————–
เรื่องโดย : วัลลภา รัตน์ภาวรรณ์

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด