TOP

ส่องศิลปะล้ำค่าที่ปลอดภัยจากกองเพลิง ภายในศาสนสถานเก่าแก่ถึง 850 ปี “มหาวิหารนอเทรอดาม”

จากที่สำนักข่าว BBC เผยนาทีเพลิงไหม้ที่มหาวิหารนอเทรอดาม (Notre Dame Cathedral) ในกรุงปารีส สร้างความเสียหายให้แก่หลังคา ทำให้ส่วนยอดพังถล่มลงมา และทำให้ส่วนโครงสร้างที่เหลือของอาคารอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง เอ็มมานูเอล เกรกัวร์ รองนายกเทศมนตรีปารีส กล่าวว่า “มหาวิหารได้ถูกทำลายอย่างหนัก และหน่วยฉุกเฉินได้พยายามรักษางานศิลปะและของมีค่าอื่นๆ ที่อยู่ภายในมหาวิหาร ในขณะที่โครงสร้างภายในที่ทำจากไม้ได้รับความเสียหายหนัก ศาสนสถานสไตล์กอธิคเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มีอายุถึง 850 ปีนี้ มีศิลปะวัตถุโบราณอันทรงคุณค่ามานับศตวรรษ เหตุไฟไหม้อาสนวิหารนอเทรอดามในกรุงปารีสครั้งนี้ เกิดขึ้นในช่วงที่มีการบูรณะโบราณสถานพอดี และยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดเวลานี้ และได้มีการขนย้ายศิลปวัตถุชิ้นสำคัญออกไปก่อน ความเสียหายได้ทันบางส่วน 

ภายในมหาวิหาร หน้าต่างหลังแท่นบูชา แท่นบูชาพระแม่มารี รายล้อมด้วยเทวดาและไม้กางเขน แท่นเทศน์ และม้านั่ง ปาฎิหารย์ที่ไม่ได้รับความเสียหาย 

Picture: Ludovic MARIN / AFP

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ขณะทำการบูรณะซ่อมแซมอาสนวิหาร ได้มีการเคลื่อนย้ายรูปปั้นอัครสาวก นักบุญแอนดรูว์ ออกจากวิหารนอเทรอดาม เพื่อนำไปบูรณะ ซึ่งเป็นหนึ่งในปะติมากรรมทองแดง 16 รูป ที่ประดับอยู่รอบๆยอดแหลมของวิหาร ภาพปั่นจั่นยก 1 ใน 16 รูแหล่อทองแดงสูงจากพื้นถึง 50 เมตร ประกอบด้วยรูปอัครสาวก 12 คน และ ผู้เผยแพร่ศาสนา 4 คน สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 1860 ในระหว่างการบูรณะดบสถ์ครั้งใหญ่ โดยเออแฌนวียอแล-เลอ -ดุก สถาปนิกและนักทฤษฏีคนสำคัญชาวฝรั่งเศศของคริสต์ศตวรรษที่ 19 ผู้มีชื่อเสียงจากงานบูรณปฎิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างจากยุคกลาง สังเกตุจากภาพระหว่างการเคลื่อนย้ายรูปหล่อนักบุญ จะเห็นโครงสร้างของยอดวิหาร หรือ spire ซึ่งเป็นของวิหาร สร้างขึ้นหลังสุดในศตวรรษที่ 19 ทำขึ้นจากโครงสร้างไม้หุ้มโลหะ มีความสูงถึง 91.44 เมตร สร้างขึ้นโดย เออแฌน วียอแล-เลอ-ดุก แทนที่ของเดิมที่เอียงเพราะแรงลม จนต้องรื้อถอนไปในศตวรรษที่ 18 และเมื่อปี 2561 โครงการบูรณะยอดวิหารได้รับเงินงบประมาณ 6 ล้านยูโร แต่กลับมาเกิดเหตุการณ์นี้ซะก่อน

ที่อดีตศาลาว่าการกรุงปารีส แสดงให้เห็นถึงงานศิลปะบางส่วนที่ขนย้ายออกมาก่อน เป็นเชิงเทียน เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ประกอบศาสนกิจ

หน้าต่างกระจกสี
IG Photo: m_wolfwriter  |  IG:  whiteroselights1717

มหาวิหารมีกระจกสีทั้งหมด 3 บาน ที่สร้างขึ้นมาในสมัยศตวรรษที่ 13 ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของมหาวิหาร กระจกบานแรก และบานที่เล็กที่สุด อยู่ซีกตะวันตก และติดตั้งเสร็จประมาณปี ค.ศ.1225 อีกทั้งยังได้รับการยกย่องถึงความงดงามมาก ตามรายงานข่าวกระจกกุหลาบรอดจากกองเพลิง

 

หอคอยคู่

IG Photo : anything.designed

นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนอเทรอดาม มักใช้เวลาส่วนหนึ่งในการยืนอยู่เบื้องหน้าหอคอยกอธิคทั้งสองที่อยู่บริเวณซีตะวันตกของมหาวิหาร ได้ก่อสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1200 หอคอยแห่งแรกนั้นคือหอคอยที่อยู่ทางทิศเหนือ ก่อสร้างเสร็จในอีก 40 ปีต่อมา สิบปีหลังจากนั้น ใน ค.ศ. 1250 หอคอยด้านทิศใต้ก็ได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ หอคอยทั้งสองสูง 68 เมตร เสน่ห์ของการเดินขึ้นสู่ยอดของบันไดจำนวน 387 ขั้นจะทำให้เห็นภาพมุมกว้างของนครปารีสเต็มตา หอคอยทั้งสองอยู่รอดปลอดภัยจากเพลิงไหม้ครั้งนี้

 

การ์กอยล์

Gargoyle on Notre DameImage copyrightGETTY IMAGES

เมื่อปีนบันไดและมองเห็นทิวทัศน์รอบปารีส จะต้องเดินผ่าน การ์กอยล์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มีชื่อเสียงของมหาวิหารแห่งนี้ สัตว์ในตำนานเหล่านี้ส่วนมากจะประกอบไปด้วยสัตว์มากกว่าหนึ่งชนิด การกอยล์ที่โด่งดังที่สุด ที่ชื่อ Stryge นั่งอยู่บนยอดอาคาร มองดูเมืองทั้งเมืองโดยมีมือกุมหัว

 

หอระฆัง

ระฆังPicture :GETTY IMAGES

มหาวิหารมีระฆังทั้งหมด 10 ใบ ซึ่งใบที่ใหญ่ที่สุดที่ชื่อว่า เอ็มมานูเอล มีน้ำหนักกว่า 23 ตัน และถูกติดตั้งบริเวณหอคอยทางทิศใต้ในปี ค.ศ. 1685 มหาวิหารได้เฉลิมฉลอง 850 ปีของการก่อสร้างในปี ค.ศ. 2013 โดยมีการเปลี่ยนรูปแบบของระฆังขนาดเล็กที่อยู่ทางหอคอยเหนือ ระฆังแต่ละใบถูกตั้งชื่อตามนักบุญ เพื่อที่จะได้เหมือนกับระฆังดั้งเดิมที่ถูกนำไปหลอมเป็นกระสุนปืนใหญ่ในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศส และระฆังได้ปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งล่าสุดนี้เช่นกัน

 

ยอดแหลมทรงกอธิค

นาทีแห่งความเศร้าสลด เมื่อชาวฝรั่งเศสและคนทั่วโลกเห็นภาพเพลิงกำลังลุกไหม้มหาวิหารที่มีความหมายยิ่งกับพวกเขา ส่วนยอดของมหาวิหารiนอเทรอดาม พังถล่มลงไปพร้อมหัวใจที่แตกสลาย ของผู้คน สถาบันสถาปนิกแห่งอังกฤษ กล่าวว่า “การสูญเสียส่วนยอดและหลังคาของนอเทรอดาม รวมทั้งโครงสร้างทรงโค้งที่เป็นหิน เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาอะไรมาทดแทนได้ในเชิงของมรดกสถาปัตยกรรมกอธิคฝรั่งเศส”

ส่วน มงกุฎหนามของพระเยซูเจ้า และ เสื้อคลุมของพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 ก็ยังได้รับการปกป้องรอดพ้นจากกองเพลิงอีกด้วย

หลังปฏิบัติควบคุมเพลิงไหม้ใช้เวลาอยู่นานถึง 9 ชั่วโมง สภาพอาสนวิหารที่ผ่านพ้นเปลวเพลิงจึงทิ้งเหลือแต่ซากโครงไม้ที่ดำเป็นเถ้าถ่าน จำนวนเงินบริจาคล่าสุดในการซ่อมแซมอาสนวิหารนอเทรอดามสูงเกิน 2 หมื่น 5 พันล้านบาทแล้ว โดยนายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีประกาศว่า จะใช้เวลาบูรณะความเสียหายอย่างน้อย 5 ปี แต่ถือเป็นโชคดีที่เทคโนโลยียุคนี้ ได้ทำแบบแปลนอาสนวิหารแบบ 3 มิติ ที่เก็บทุกรายละเอียดไว้ นั้นทำให้โอกาสที่ทำให้กลับมาเหมือนเดิมยังคงมีความเป็นไปได้

 

มหาวิหารนอเทรอดาม มีความหมายต่อชาวฝรั่งเศส

อองรี อัสติเยร์ ผู้สื่อข่าวบีบีซี บอกว่า ไม่มีสถานที่ใดเป็นตัวแทนของฝรั่งเศสได้อย่างมหาวิหารนอเทรอดาม หอไอเฟล คู่แข่งสำคัญในฐานะสัญลักษณ์ประจำชาติ มีอายุแค่ร้อยกว่าปีเท่านั้น มหาวิหารแห่งนี้ตั้งตระหง่านเหนือกรุงปารีสมาตั้งแต่ช่วงปี 1200 “มหาวิหารแห่งนี้ให้ชื่อกับนวนิยายเอกของฝรั่งเศสอย่าง The Hunchback of Notre Dame โดย วิคตอ ฮูโก ครั้งสุดท้ายที่อาคารแห่งนี้ได้รับความเสียหายคือช่วงปฏิวัติฝรั่งเศส และผ่านสงครามโลก 2 ครั้งมาโดยแทบไม่ได้รับความเสียหาย” อัสติเยร์ ระบุ และบอกต่อว่า ชาวฝรั่งเศสคนใดก็ตามต้องตกตะลึงเมื่อต้องมองดูตัวแทนแห่งความมั่นคงถาวรของชาติถูกไฟเผาผลาญและยอดมหาวิหารถล่มลง

 

อัสติเยร์ ระบุอีกว่า ชาวฝรั่งเศสน้อยคนนักที่จะไม่รู้สึกถึงจิตวิญญาณของมหาวิหารแห่งนี้เมื่อเดือนไปตามแนวริมแม่น้ำแซนกลางเมืองหลวงและ “นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งของภูมิทัศน์ที่ทำให้ชาวปารีสรู้สึกดีกับการใช้ชีวิตที่นั่น”

สำหรับหลาย ๆ คน มหาวิหารไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของยุโรปตะวันตกเท่านั้น แต่หลังจากก่อสร้างมาเป็นเวลาแปดศตวรรษ นอเทรอดามก็ยังคงถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งมีมากถึงกว่า 2,000 ครั้งในแต่ละปี

 

ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ่ยถึงเหตุการณ์นี้ว่า สร้างความตกตะลึงกับ “คนทั้งชาติ” ส่วนนายกเทศมนตรีกรุงปารีส บอกว่า “นี่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกสำคัญของพวกเรา” ระหว่างที่เพลิงไหม้กำลังลุกโหม ผู้คนจำนวนมากออกมารวมตัวที่ท้องถนนโดยรอบมหาวิหารนอเทรอดาม และสังเกตการณ์เพลิงที่กำลังไหม้อย่างเงียบ ๆ บางส่วนร่ำไห้อย่างเปิดเผย ขณะที่บางคนก็ร่วมกันร้องบทสวด โบสถ์หลายแห่งได้ลั่นระฆังเพื่อเป็นการตอบสนองต่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้

 

ที่มา: www.bbc.com

IG Photo Cover: amermumtaz13

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด