TOP

เช็คด่วน! พุธ 17 เมษา เลี่ยง 40 เส้นทางการจราจร ซักซ้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กองบัญชาการตํารวจนครบาล จะทําการปิดการจราจรเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติการ รักษาความปลอดภัย และการจราจรในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะเปิดการจราจรได้ตามปกติในเวลาประมาณ 21.30 น. โดยมี รายละเอียด ดังนี้

ถนนที่ปิดการจราจร จำนวน 40 เส้นทาง ได้แก่

 1. ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย
 2. ถนนหน้าพระธาตุ ตลอดสาย
 3. ถนนราชดําเนินใน (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกป้อมเผด็จฯ)
 4. ถนนสนามไชย จากแยกป้อมเผด็จ ถึงแยกตัดถนนพระพิพิธ)
 5. ถนนหับเผย
 6. ถนนหลักเมือง
 7. ถนนกัลยาณไมตรี
 8. ซอยสราญรมย์
 9. ถนนพระจันทร์ ตลอดสาย
 10. ถนนมหาราช (จากท่าพระจันทร์ ถึง แยกปากคลองตลาด)
 11. ถนนท้ายวัง
 12. ถนนเชตุพน
 13. ซอยเศรษฐการ
 14. ถนนราชินี (จากใต้สะพานพระปิ่นเกล้า – แยกผ่านพิภพ ถึง แยกพระพิทักษ์)
 15. ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (จากแยกอรุณอัมรินทร์ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงแยกผ่านพิภพ)
 16. ถนนราชดําเนินกลาง ตลอดสาย
 17. ถนนจักรพงษ์
 18. ถนนสามเสน (จากแยกบางขุนพรหม ถึง แยกบางลําพู)
 19. ถนนตะนาว (จากแยกสี่กักเสาชิงช้า ถึง วงเวียนสิบสามห้าง)
 20. ถนนสิบสามห้าง
 21. ถนนบวรนิเวศ
 22. ถนนข้าวสาร
 23. ถนนรามบุตรี
 24. ถนนตานี
 25. ถนนไกรสีห์
 26. ถนนพระสุเมรุ
 27. ถนนดินสอ (จากแยก กทม. ถึงแยกวันชาติ)
 28. ถนนประชาธิปไตย (จากแยกวันชาติ ถึง แยกวิสุทธิกษัตริย์)
 29. ถนนราชดําเนินนอก (จากแยก จปร. ถึง แยกผ่านฟ้า)
 30. ถนนนครสวรรค์ (จากแยกผ่านฟ้า ถึง แยกจักรพรรดิพงษ์)
 31. ถนนหลานหลวง (จากแยกผ่านฟ้า ถึง แยกหลานหลวง)
 32. ถนนมหาไชย (จากแยกป้อมมหากาฬ ถึง แยกสําราญราษฎร์)
 33. ถนนบุญศิริ (จากถนนอัษฎางค์ ถึง ถนนบูรณศาสตร์)
 34. ถนนราชบพิธ
 35. ถนนบํารุงเมือง (จากสะพานช้างโรงสี ถึงแยกสี่กักเสาชิงช้า)
 36. ถนนเจริญกรุง (จากวงเวียน รด. ถึง แยกเฉลิมกรุง)
 37. ถนนเฟื่องนคร (จากแยกสี่กักพระยาศรี ถึง แยกสี่กักเสาชิงช้า)
 38. ถนนบ้านหม้อ (จากสี่กักพระยาศรี ถึง แยกบ้านหม้อ)
 39. ถนนอัษฎางค์ (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกพระพิทักษ์)
 40. ถนนพระพิพิธ จากถนนสนามไชย ถึงแยกพระพิทักษ์
แนวทางการปิดจราจร
จะทําการปิดการจราจรเมื่อขบวนซักซ้อมผ่าน สําหรับเส้นทางใดที่ขบวนซักซ้อมยังไม่ผ่าน หรือ เส้นทางใดที่ขบวนซักซ้อมผ่านไปแล้ว และไม่เป็นการกระทบต่อขบวนซักซ้อม เจ้าหน้าที่ตํารวจจะพิจารณา เปิดการจราจรเป็นช่วงๆไป เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนโดยเร็ว เพื่อให้ได้รับ ผลกระทบจากปัญหาการจราจรน้อยที่สุด
เส้นทางแนะนําประชาชน กรณีประชาชนที่เดินทางระหว่างฝั่งกรุงเทพฯ และฝั่งธนบุรี ขอแนะนําให้ไปใช้เส้นทางดังนี้
1) เมื่อลงจากด่วนยมราช หรือมาจากถนนเพชรบุรี ถนนราชวิถี ให้ไปใช้สะพานกรุงธน (ซังฮี) หรือสะพานพระราม 8
2) สําหรับรถที่มาทางด้านถนนพระราม 4 ถนนพระราม 1 และ ถนนเจริญกรุง ให้ไปใช้ สะพานพระปกเกล้า และสะพานพุทธยอดฟ้า จะเป็นการสะดวกกว่า
สอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) 
หมายเลข โทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด