TOP

‘รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป’ คว้ารางวัลด้านสิ่งแวดล้อมระดับเอเชีย ‘Asia Responsible Enterprise Awards’ ประจำปี 2563

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ฉลองความสำเร็จกับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) ประจำปี 2563 ในสาขาสิ่งแวดล้อม (Green Leadership) สำหรับโครงการ “Green Multiples @Royal Cliff Project” ที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาองค์กรและดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

รางวัล AREA ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นรางวัลที่มีมาตรฐานยอดเยี่ยม จัดมอบโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำ โดยในปีนี้มีผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า 200 โครงการ จาก 19 ประเทศทั่วเอเชีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความมุ่งมั่น ขององค์กรชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ แม้จะมีการแพร่ระบาดของโรคระบาดก็ตาม สำหรับในเรื่องของการตัดสินผู้ชนะ Enterprise Asia ใช้เวลาคัดเลือกผลงานในรอบตัดสินมากกว่า 3 เดือน และไม่ได้พิจารณาจากความพยายามและผลลัพธ์ของโครงการเท่านั้น แต่ยังใช้กฏเกณฑ์อื่นๆ ด้วย อาทิ การเชื่อมโยงกับชุมชน การนำมาประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริง ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบ การมีส่วนร่วมของผู้นำ ความเป็นหนึ่งเดียว และความต่อเนื่องของโครงการ

สำหรับ โครงการ “Green Multiples @ Royal Cliff Project” จะเน้นการนำทรัพยากรต่างๆ ภายในโรงแรมกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าและช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยรอยัล คลิฟได้คิดค้นออกมาเป็น 5 โครงการย่อย คือ (1.) การสร้างจิตสำนึกแก่ทีมงานและผู้เข้าพักทุกท่าน เพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร อาทิ การใช้ถุงผ้า การใช้ผ้าเช็คตัวและผ้าปูเตียงซ้ำ รวมถึง การนำดอกไม้ที่เหลือจากตกแต่งสถานที่ และกระดาษที่เหลือ มาประยุกต์เป็นที่คั้นหนังสือ ถาดใส่เหรียญภายในห้องพัก (2.) การรณรงค์ให้ผู้เข้าพักนำซองใส่คียการ์ดมาคืน เพื่อแลกรับส่วนลดพิเศษ (3.) การนำขยะอินทรีย์มาผ่านกระบวนการเพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ สำหรับใช้ในครัวเรือน (4.) การนำขยะอินทรีย์และใบไม้แห้ง มาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารเคมี (5.) การบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร เพื่อลดการใช้น้ำและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่อย่างยั่งยืน

การได้รับรางวัล AREA ในปีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และความสำเร็จในการบุกเบิก มุ่งมั่น และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งนอกจากรางวัลนี้แล้ว รอยัล คลิฟ ยังได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ EIA Monitoring Award ประจำปี 2543, 2545, 2548, 2550, 2551 และ 2552, Kuoni Green Planet Award ประจำปี 2548 2549 และ 2550 2551 และรางวัล Best Green Hotel ประจำปี 2551 รอยัล คลิฟ จะยังคงพัฒนาและมุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

 

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด