TOP

กรมอุตุฯ ประกาศ หนาวนี้เริ่มแล้ว! กรุงเทพฯ เตรียมรับมืออุณหภูมิต่ำสุด 15-17 องศาฯ

ถ้าสังเกตุจากกราฟสถิติที่ผ่านมาของ “กรมอุตุนิยมวิทยา” จะเห็นได้ว่าช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่ฤดูหนาวของปี จะอยู่ราวเดือนตุลาคม และสำหรับปี พ.ศ. 2562 ได้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

  • อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย บริเวณประเทศไทยตอนบน 20 – 21 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 19.9 องศาเซลเซียส) และจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 21.9 องศาเซลเซียส)
  • สำหรับอุณหภูมิต่ำสุด 7- 8 องศาเซลเซียส จะอยู่บริเวณตอนบนของทั้งภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุด ของกรุงเทพมหานคร 15-17 องศาเซลเซียส

ได้เวลารื้อตู้เสื้อผ้า จัดระเบียบกันใหม่ เตรียมเสื้อกันหนาว ผ้าพันคออุ่นไว้ให้หยิบใช้ง่ายๆ ปีนี้จะได้สัมผัสความหนาวเย็นกันนานกว่าปีก่อนๆ อีกด้วยจ้า

เนื่องจากอุณหภูมิต่่าสุดบริเวณประเทศไทยตอนบน จะลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยในระดับล่างที่ความสูงประมาณ 100 เมตร ถึงประมาณ 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ หรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝน บริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับภาคใต้ยังมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป

การคาดหมาย ลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย

ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2562 ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563

โดยระบุว่า ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า

บริเวณประเทศไทยตอนบน ฤดูหนาวจะเริ่มต้นในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งจะใกล้เคียงเฉลี่ยปกติและจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563

– อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย บริเวณประเทศไทยตอนบน 20 – 21 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 19.9 องศาเซลเซียส) และจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 21.9 องศาเซลเซียส) สำหรับอุณหภูมิต่ำสุด 7- 8 องศาเซลเซียส จะอยู่บริเวณตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุดของกรุงเทพมหานคร 15-17 องศาเซลเซียส

– ช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด ส่วนใหญ่จะเริ่มครึ่งหลังของเดือนธันวาคม 2562 ถึงปลายเดือนมกราคม 2563

– สำหรับยอดดอยและยอดภู รวมทั้งบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมักมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง

– ส่วนบริเวณภาคใต้ จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวัน ส่วนมากตอนบนของภาค และยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกของภาค ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม กับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง ซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเป็นระยะ ๆ บางช่วงมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ลักษณะอากาศทั่วไป 

ประเทศไทยตอนบน

(ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง และภาคตะวันออก)

 

ช่วงประมาณครึ่งหลัง ของเดือนตุลาคม ถึง ปลายเดือนพฤศจิกายน

อากาศสูงสุดเฉลี่ย  29 – 31 องศาเซลเซียส

อากาศต่ำสุดเฉลี่ย 19 – 21 องศาเซลเซียส

บริเวณภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวัน ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค สำหรับปริมาณและการกระจาย ของฝนจะลดลง โดยมีฝนฟ้าคะนอง 10-20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ และอาจมีลมกระโชกแรงในบางแห่ง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ โดยมีกำลังปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง

 

ต้นเดือนธันวาคม จนถึง ปลายเดือนมกราคม

อากาศสูงสุดเฉลี่ย  27 – 29 องศาเซลเซียส

อากาศต่ำสุดเฉลี่ย 13 – 15 องศาเซลเซียส

อากาศจะหนาวเย็นลงอีก โดย บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวจัดบางแห่งในบางวัน ทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขา จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางช่วง ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในบางช่วง ส่วนมากตอนบนของภาค เนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยเป็นระยะๆ และต่อเนื่อง โดยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย

 

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์

อากาศสูงสุดเฉลี่ย  31 – 33 องศาเซลเซียส

อากาศต่ำสุดเฉลี่ย 14 – 16 องศาเซลเซียส

ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และจะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ แต่บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน จะมีกำลังอ่อนลง

 

-||-

 

ภาคใต้

 

ในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนมกราคม

ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป จะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80 เปอร์เซนต์ ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมทะเลอ่าวไทย จะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ในบางช่วงจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามัน จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนกลาง และภาคใต้ตอนล่าง ช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม ตามลำดับ นอกจากนี้ในบางช่วง ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำ กำลังแรง หรือพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านภาคใต้

 

ครึ่งหลังของเดือนมกราคม จนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์

ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ จะมีกำลังอ่อนลง และจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออก หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทน

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด