TOP

ประมวลภาพแต่ละจังหวัดพร้อมใจประกอบพิธี “เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก”

วันที่ 9 เมษายน 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศพร้อมใจกันประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


เวลา 10.00 น.
    ดับเทียนชัย เลี้ยงพระ จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ 76 จังหวัด

เวลา 12.00 น.    เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ 76 จังหวัด

จังหวัดยโสธร

เวลา 09.00 น. ที่วัดศรีธรรมาราม(พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร “นายนิกร สุกใส” ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีดับเทียนชัย เดินทางมาถึงได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วเชิญใบพลู 7 ใบถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู พระสงฆ์เถราจารย์ดับเทียนชัย โดยพระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย ที่พระอุโบสถวัดศรีธรรมาราม( พระอารามหลวง ) เมื่อเสร็จพิธี ประธานตักน้ำอภิเษกจังหวัดยโสธร จากขันสาคร ใส่คนโท จากนั้น เวลา 12.00 น. มีพิธีเวียนเทียนสมโภช โดยประธานพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ยืนรอบโต๊ะวางคนโทน้ำอภิเษก ต่อด้วยการเบิกแว่นเวียนเทียนโดยรอบจนครบ 3 แว่น และส่งให้ประธานพิธี พราหมณ์บัณฑิตดับเทียนที่แว่นเวียนเทียน แล้วใช้มือขาวโบกควันออก จากนั้นได้นำขบวนน้ำอภิเษกเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดยโสธรเพื่อที่เดินทางต่อไปยังกรุงเทพมหานคร

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน “นายสิริรัฐ ชุมอุปการ” ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส “พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์” เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อุโบสถ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ จิตอาสาและประชาชนจำนวนมากร่วมพิธี ภายหลังจากที่ ตั้งแต่เวลา 1700 น. วันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้าราชการ ประชาชน และพระภิกษุสงฆ์จำนวน 39 รูป ได้ร่วมกันประกอบพิธีอภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์จนไปถึงเวลา 22.00 น.

จังหวัดแพร่
ส่วนที่จังหวัดแพร่ “นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์” ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง โดยเป็นน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 4 แห่ง ได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระหลวง ภายในวัดพระหลวง อำเภอสูงเม่น, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ลำน้ำแม่คำมี ที่บ้านช้างทอง อำเภอเมือง, บ่อน้ำวัดบ้านนันทาราม อำเภอเมือง และบ่อน้ำพระฤาษี ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมบ่อน้ำพระฤาษี บ้านแม่สิน อำเภอวังชิ้น

จังหวัดพิจิตร

ขณะเดียวกันทาง จังหวัดพิจิตร ได้ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ซึ่งเป็นพิธีการลำดับที่ 3 หลังจากประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 พิธีทำน้ำอภิเษก เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 โดยประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำน้ำอภิเษกระดับจังหวัด ซึ่งการประกอบพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยในการประกอบพิธี “นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์” ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำข้าราชการถวายความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นประกอบพิธีภายในพระอุโบสถตามลำดับ

 

จังหวัดเชียงใหม่

ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ “นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระพรหมมงคล วัดพระธาตุศรีจอมทอง ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ พระเถราจารย์ดับเทียนชัย พร้อมพระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร ทั้ง 3 ขัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวคาถาตักน้ำ จากนั้นตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท จากนั้นเป็นพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 ส่งให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเวียนเทียน 3 รอบ จนครบคนสุดท้าย เป็นอันเสร็จพิธี

จังหวัดนราธิวาส

ที่อุโบสถวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส “นายเอกรัฐ หลีเส็น” ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ “นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่” รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ประชาชน และจิตอาสา ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น “พระโสภณคุณาธาร” รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้ศีล ประธานพิธีเชิญใบพลู 7 ใบ ถวายพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เพื่อเจิมใบพลู เวลา 10.00 น. รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จากนั้นเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสตักน้ำพระพุทธมนต์จากโอ่งน้ำพระพุทธมนต์ โอ่งละ 1 ขัน ใส่ในโถน้ำพระพุทธมนต์ และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร ทั้ง 2 ใบ และมอบให้ประธานพิธี เพื่อกล่าวคาถาตักน้ำ แล้วตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาคร ทั้ง 2 ใบ ใส่คนโท ตามจำนวนที่กำหนด ปิดฝาคนโท จากนั้นประธานพิธีและข้าราชการ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 32 รูป ประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์อนุโมทนา ประธานพิธีกรวดน้ำ – รับพร และประธานพิธีและข้าราชการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 32 รูป สำหรับฤกษ์เวลา 12.00 น. ตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยบัณฑิตเจิมบายศรี 2 ต้น แล้วอ่านโองการเบิกบายศรีและเบิกแว่นเทียน ประธานพิธีเวียนแว่นเทียนเข้าหาตัว 3 ครั้ง และส่งต่อให้คนทางซ้ายมือวนไปจนครบ ทั้ง 3 แว่นเทียน บัณฑิตรับแว่นเทียนและทำพิธีดับเทียนเป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นเวลา 12.59 น. ประธานพิธีอัญเชิญน้ำอภิเษกมายังขบวนรถไปวางยังที่ที่จัดไว้ภายในบุษบก ขบวนรถได้เคลื่อนออกจากหน้าอุโบสถ ไปยังอำเภอเมืองนราธิวาส เมื่อขบวนรถอัญเชิญน้ำอภิเษกมาถึงศาลากลางจังหวัดนราธิวาส “นายเอกรัฐ หลีเส็น” ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รับน้ำอภิเษกจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด นำไปยังรถประจำตำแหน่ง และอัญเชิญน้ำอภิเษกวางในรถยังที่ที่จัดเตรียมไว้ จากนั้นขบวนรถอัญเชิญน้ำอภิเษกออกจากหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ไปยังมณฑลทหารบกที่ 42 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาต่อไป

จังหวัดพังงา

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ อุโบสถวัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา โดยมีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และข้าราชการทุกหมู่เหล่า รวมทั้งประชาชนจำนวนมากร่วมในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู พระเถราจารย์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวคาถาตักน้ำแล้วตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโถ ต่อด้วยพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก จนเสร็จสิ้นพิธีเมื่อเวลา 12.20 น. จึงได้อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปไว้ที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อรอประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อไป

จังหวัดกาญจนบุรี

โดยการประกอบพิธี เริ่มเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด “นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์” ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้นผู้ว่าราชการกาญจนบุรี เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ เวลา 10.00 น. พระเถราจารย์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขับน้ำสาคร และมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธานพิธี จากนั้นผู้ราชการจังหวัด กล่าวคาถาตักน้ำ และตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท ปิดฝา ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและข้าราชการ ถวานจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์อนุโมทนา ผู้ว่าราชการจัวหวัดกรวดน้ำรับพร จากนั้นประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 30 รูป  และเวลา 12.00 น. ตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียน สมโภชน้ำอภิเษก พราหมณ์ทำพิธีบายศรี และเบิกแว่นเทียน แว่นที่ 1 ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รับแว่นเวียนเทียนแล้ววักแว่นที่จุดเทียนแล้วเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันออก จากนั้นได้ส่งต่อให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและต่อส่งไปทางซ้ายมือ เวียนต่อไปจนครบ 3 รอบ จนถึงคนสุดท้ายส่งแว่นเทียนให้พราหมณ์ผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียน เป็นอันเสร็จพิธี

จังหวัดศรีษะเกษ

เมื่อเวลา 09.19 น. ที่วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ “นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี” ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ก่อนที่จะเชิญคนโทน้ำอภิเษกขึ้นรถประจำตำแหน่ง เพื่อเตรียมอัญเชิญไปที่กระทรวงมหาดไทย โดยมี “พระราชกิตติรังษี” เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานสงฆ์ และมีพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และหมอพราหมณ์ ประกอบพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้ “นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี” ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญใบพลู 7 ใบถวาย เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจิมใบพลู เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษถวายใบพลู 7 ใบแด่พระเถราจารย์ พระเถราจารย์ทำพิธีดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวคาถาตักน้ำ จากนั้นได้ตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโทตามจำนวนที่กำหนดและปิดฝาคนโทให้สนิท จากนั้นพราหมณ์ได้ทำพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก และเบิกแว่นเวียนเทียนแว่นที่ 1 ซึ่งแว่นเทียนมีจำนวน 3 แว่น และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษรับแว่นเวียนเทียนจากพราหมณ์แล้ววัดแว่นเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันออก แล้วส่งต่อให้คนที่อยู่ทางซ้ายมือเวียนไปจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้ว คนสุดท้ายส่งแว่นเทียนให้พราหมณ์ผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียนเป็นเสร็จพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกขึ้นรถประจำตำแหน่ง ขบวนรถออกเดินทางจากวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ไปกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ ต่อไป

จังหวัดสุรินทร์

ขณะที่จังหวัดสุรินทร์ วันเดียวกันนี้ ที่พระอุโบสถวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีข้าราชการทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ จิตอาสา และประชาชนจำนวนมากร่วมพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วเชิญใบพลู 7 ใบถวายประธานสงฆ์เถราจารย์ จากนั้นประธานสงฆ์เจิมใบพลู แล้วถวายใบพลู 7 ใบแด่พระเถราจารย์ พระราชวรคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ นำไปดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวคาถาตักน้ำ แล้วตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท จากนั้นพราหมณ์ทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเวียนเทียนส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รับแว่นเทียนจากพราหมณ์แล้วกวักแว่นเทียนเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือโบกควันออกแล้วส่งต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จนครบ 3 รอบ เป็นอันเสร็จพิธี และนำน้ำอภิเษกเก็บรักษาไว้ ก่อนนำส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป

 

ที่มา:

https://www.newtv.co.th

https://siamrath.co.th

https://mgronline.com

 

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด