TOP

เวียนเทียนออนไลน์ ‘วันวิสาขบูชา’ ยุคโควิด-19

สำหรับชาวพุทธทั่วโลก ต่างเป็นที่รู้กันดีถึงความสำคัญของ “วันวิสาขบูชา” ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล ของชาวพุทธทุกนิกาย ที่พร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาพร้อมกันทั่วโลก ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติยังได้ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น “วันสำคัญสากล” (International Day) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 สำหรับประเทศไทย ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันหยุดราชการ และมีการประกอบพิธีอันเป็นมงคลต่างๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัย และ 3 เหตุการณ์สำคัญ อันถือเป็นวันคล้ายวัน “ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน” ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเกิดขึ้นสืบเนื่องในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 6 และเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทำให้ผู้คน แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าต้องปรับตัว เกิดวิถีใหม่ในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา และขยายช่องทางให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญนี้ผ่านตัวช่วยเครื่องมือสื่อสารทางเทคโนโลยี สืบสานพิธีทางศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

 

www.เวียนเทียนออนไลน์.com

ระหว่าง วันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564

กรมศาสนา ชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย “เวียนเทียนออนไลน์” ได้จากที่บ้านรูปแบบวิถีใหม่ New Normal

  • คลิกร่วมกิจกรรมที่นี่ www.เวียนเทียนออนไลน์.com
  • คลิกเข้าใช้งาน เลือกว่าจะใช้งานผ่าน Facebook หรือ LINE จากนั้นกดปุ่ม “เริ่ม/Start”
  • เลือกเมนูระหว่าง “เวียนเทียนคนเดียว” หรือ “เวียนเทียนคู่” จากนั้นให้เลือก “คาแรกเตอร์”
  • หน้าถัดไปให้ “อัปโหลดใบหน้า” เลือกจากรูปภาพที่มี หรือถ่ายรูปใหม่ก็ได้ แล้วกด “ยืนยัน”
  • ให้เลือกสถานที่ที่จะไป เวียนเทียนออนไลน์ วัดในไทย/สังเวชนียสถาน/วัดต่างประเทศ
  • ถัดมาให้ “ค้นหาชื่อวัด” แล้วคลิกไปที่ชื่อวัดที่ปรากฏขึ้นมา จากนั้นระบบจะโชว์การเดินทาง
  • มาถึงวัดและเริ่ม “เวียนเทียนออนไลน์” รอบโบสถ์ มีเสียงบทสวดมนต์ให้กล่าวตาม
  • กดเลือก “คำอธิษฐาน” ซึ่งเลือกได้หลายชุด
  • เข้าสู่หน้า “ฟังเทศน์” เพื่อเป็นสิริมงคล

 

 “อยู่บ้าน สร้างบุญ”

ระหว่าง วันที่ 20 – 26 พฤษภาคม 2564

พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ผ่านทางเว็บไซต์ “อยู่บ้าน สร้างบุญ” ให้เราสามารถสร้างตัวละครชายหรือหญิง อัปโหลดรูปหน้าเราเข้าไป ตัวละครจะค่อยเคลื่อนตัวไปตามเรื่องราว จะได้รับฟังคติธรรม ข้อคิด หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา จากพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง คือ 1. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) วัดประยุร​วงศา​วาสวรวิหาร 2. พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลยาโณ) วัดสวนแก้ว 3. พระเมธีวชิโรดม หรือ ว.วชิรเมธี (วุฒิชัย วชิรเมธี) วัดพระสิงห์ 4. พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ วัดยานนาวา 5. พระอธิการไพศาล วิสาโล (ไพศาล วิสาโล) วัดป่าสุคะโต อีกทั้ง ได้ศึกษาความหมายของวันวิสาขบูชา และท่องดินแดนพุทธภูมิ ชมประวัติและความสำคัญของสังเวชนียสถาน ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และร่วมเขียนปณิธานความดีจากการนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติ ติดบนต้นโพธิ์ถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วม เวียนเทียนออนไลน์ ผ่านทาง www.เวียนเทียนออนไลน์.com อีกด้วย

สามารถคลิกร่วมกิจกรรมที่นี่ อยู่บ้าน สร้างบุญ


 

อ่านฟรี! จุลสารออนไลน์ “วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2564”

ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำหนังสือในรูปแบบจุลสารออนไลน์ให้ชาวพุทธได้อ่านกันแบบฟรี ที่สามารถอ่านได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และมือถือ ภายในเล่ม จะมีคติธรรมจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวมถึงสังเวชนียสถานจำลองในประเทศไทย และสร้างการรับรู้ให้พุทธศาสนิกชนได้ทราบถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา พร้อมนำความรู้ไปประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ประเทศชาติ

คลิกอ่านได้ที่นี่ https://online.pubhtml5.com/wqul/amxn/#p=9


 

นิทรรศการ ผ่านแอปฯ “อยู่บ้าน สร้างบุญ”

นิทรรศการ “วันวิสาขบูชา” ที่พี่โชคดีจะพาทุกคนไปเรียนรู้ถึงวันสำคัญสากลนี้ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญ 3 ประการ นั่นคือ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งยังพาไปตามรอยพระบาทศาสดาผ่านสังเวชนียสถาน ที่เกี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชา รวมทั้งยังแนะให้พุทธศาสนิกชนนั่งสมาธิที่บ้าน ฟังธรรมะออนไลน์ และสวดมนต์ในห้อง รักษาศีล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส อ่านหนังสือธรรมะ ฟังธรรมะ รวมไปถึงสวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และสืบสานประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่ตลอดไป


 

รับชมพิธี “วันวิสาขบูชา” ผ่านทีวี / สื่ออนไลน์

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.30 – 21.00 น.

กระทรวงวัฒนธรรม ชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่บ้าน ด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งจะมีการบันทึกเทปพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน ณ “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม” หรือ “วัดโพธิ์” เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.30 – 21.00 น.

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด