TOP

เที่ยวสนุก 12 เดือน 12 เทศกาล ตลอดปี ทวงบัลลังก์ “กรุงเทพฯ” เมืองท่องเที่ยวระดับโลก

ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2565 ชาวกรุงเทพฯ ก็ได้ชิมลางบรรยากาศของงานเทศกาลกันครึกครื้น ไม่ว่าจะเป็นการฉายหนังกรุงเทพกลางแปลง การแสดงดนตรีในสวนของคนรักเสียงเพลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย 216 ข้อของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การสานต่อแนวคิดจัด โครงการ 12 เดือน 12 เทศกาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นและสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ ให้คนกรุงเทพฯ โดยใช้เทศกาลเป็นเครื่องมือผลักดันความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเทศกาลเที่ยวสนุก 12 เดือนกับ 12 เทศกาล ตลอดปี ดังนี้

 

มกราคม

เทศกาลดนตรีในสวน

กิจกรรมบรรเลงเพลงแห่งความสุขในทุกเย็นวันอาทิตย์ ตามสวนสาธารณะทั้งน้อยใหญ่ทั่วกรุง

-||-

 

กุมภาพันธ์

เทศกาลดอกไม้แห่งความรัก

ต่อยอดความสำเร็จของเทศกาลชมทุ่งดอกไม้กรุงเทพมหานคร

-||-

 

มีนาคม

เทศกาลหนังสือกรุงเทพฯ

พัฒนาห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ห้องสมุดออนไลน์ และ Co-Working Space

-||-

 

เมษายน

เทศกาลอาหารฮาลาล

หลังอาทิตย์ลับขอบฟ้า ขยายตลาดอาหารฮาลาลสำหรับชาวมุสลิม สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน

-||-

 

พฤษภาคม

เทศกาลผลไม้ไทย

สร้างช่องทาง ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯ

-||-

 

มิถุนายน

เทศกาลแห่งความภาคภูมิใจ

ของความหลากหลายทางเพศ (Pride Month) กิจกรรมเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศ

-||-

 

กรกฎาคม

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ

จากกรุงเทพกลางแปลง ผลักดันสู่มหรสพระดับนานาชาติ

-||-

 

สิงหาคม

เทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบเรื่องราวให้เมืองผ่าน Digital Experience Economy

-||-

 

กันยายน

เทศกาลเด็กและเยาวชน

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกโรงเรียน

-||-

 

ตุลาคม

เทศกาลกีฬากรุงเทพฯส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

สร้างสุขภาพกายใจที่ดีให้คนกรุงเทพฯ

-||-

 

พฤศจิกายน

เทศกาลศิลปะสร้างสรรค์

ส่งเสริมแนวคิดศิลปะสร้างสรรค์ผ่านแนวร่วมศิลปิน ผลักดันการจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่สร้างสรรค์

-||-

 

ธันวาคม

เทศกาลแสงสี

สร้างบรรยากาศแห่งความสุข ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเคานต์ดาวน์ที่กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : กิจกรรมและรูปแบบในแต่ละเทศกาลอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

-||-

 

“ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ที่เรามี เสน่ห์เรื่องอาหาร ความมีน้ำใจ ความต้องการมาเที่ยวเมืองไทยของชาวต่างประเทศ ประสานกับการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เชื่อว่ากรุงเทพฯ จะกลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกโดยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ช่วยสร้างรายได้เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องเร่งดำเนินการ”

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

———————————————————————-

เรื่องโดย: กองบรรณาธิการ BANGKOK NEWS (กทม.สาร)

ที่มา: BANGKOK NEWS (กทม.สาร) ฉบับที่ 283 (5/2565)

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด