TOP

น้อมรำลึกคำสอนของพ่อ ‘เรื่องการทำงานร่วมกัน’

เนื่องในวาระครบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม นิตยสารอะราวด์ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมถึงคำสอนที่พระองค์ ทรงให้แง่คิด เรื่อง “การทำงานร่วมกัน” อันนำไปใช้ได้ดีต่อการดำเนินชีวิตในสังคมของการทำงานในปัจจุบัน

กับเพื่อนร่วมงาน

ไม่ใช่คำว่า ทำงานร่วมกัน อยู่ร่วมกัน ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง…ทุกวัน

ไม่เพียงแต่พูดคุยเรื่องงาน หากแต่ต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วย

แม้จะมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียด สู้ปล่อยตัวให้สบาย สบาย

พบกัน…ถือว่ามีวาสนาต่อกัน

อยู่ร่วมกัน…ก็ยิ่งควรจะเข้าใจกัน ให้อภัย และใส่ใจซึ่งกันและกัน

 

กับหัวหน้า

บางครั้ง ก็เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าง

เขามักจะมาต่อว่ามากกว่ายอมรับ

สิ่งที่เขาให้ทำ ก็มักจะเหมือนกับว่า ไม่รู้จักจบสิ้น

หากลองกลับกัน ให้เราไปอยู่ในตำแหน่งที่เขายืนอยู่

เราคงจะเข้าใจเขาได้ง่ายหน่อย และให้อภัยเขาได้

กับหัวหน้า ไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ปรับกัน

แต่จะต้องรู้จักที่จะแบ่งปัน เรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกัน

 

กับลูกน้อง

เป็นเพราะรู้จักให้ ผลตอบแทนก็กลับมามาก

กับลูกน้อง…ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์เฉพาะเบื้องบน กับเบื้องล่างเท่านั้น

ยังมีความสัมพันธ์ทางด้านหุ้นส่วนอยู่ด้วย

รู้จักเข้าใจ และให้อภัยซึ่งกันและกัน

หากรู้จักยอมรับมากกว่าที่จะจับผิด

ให้รอยยิ้ม มากกว่าสายตาอันตำหนิติเตียน

ผลตอบแทนที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับ ก็ยิ่งจะมากตามไปด้วย

กับเพื่อน

แค่คิดถึงกันบ้างก็ดีใจแล้ว

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด