TOP

สาระความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน! ดื่มด่ำความศรัทธาที่อุทยานแห่งการเรียนรู้ ณ สัทธา

ณ สัทธา อุทยานไทย คือสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โอบล้อมพื้นที่กว่า 42 ไร่ด้วยต้นไม้ทั้งน้อยใหญ่อายุนับสิบปี ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังรากเหง้าแห่งความเป็นไทยเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะไทยที่งดงาม ตลอดจนศึกษาประวัติของผู้มีชื่อเสียงและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วเมืองไทยในรูปแบบหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสส์ขนาดเสมือนจริงกว่า 60 รูป ผ่านเทคนิคจัดแสดงและวิธีการนำเสนอรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และเกิดการจดจำที่สนุกสนานยิ่งกว่าเดิม ตอกย้ำเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งที่ว่า “เราอยากให้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนใจ มาเก็บรับเอาความสุขกลับไป” โดยแต่เดิมใช้ชื่อว่า ‘อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม’ เกิดขึ้นจากความตั้งใจ และความคิดของผู้ก่อตั้ง ซึ่งมีรากฐานการเริ่มต้นของงานมาจากงานหล่อพระพุทธรูป งานหล่อประติมากรรมรูปปั้นต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี

แรกเข้ามายังภายในบริเวณพื้นที่การเรียนรู้แห่งนี้จะได้พบกับประติมากรรมขนาดใหญ่ ที่เสดงออกอย่างชัดเจนถึงความเป็นไทย พร้อมด้วยอาคารสีขาวหลังใหญ่ตั้งโดดเด่นสะดุดตาอยู่เบื้องหลัง ภายในรวบรวมหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริงของบุคคลสำคัญทั้งผู้มีชื่อเสียง พระอริยสงฆ์และอีกมากมาย โดยแบ่งจุดจัดแสดงออกเป็น 8 โซนหลัก ได้แก่ 1. มหาราชกษัตรา 2. ณ สัทธานุสรณ์ 3. ณ สัทธาปฎิมา 4. ถ้ำพุทธชาดก 5. อริยสัทธา 6. สัทธาถิ่นเรือนไทย 7. ลานภิรมย์ และ 8. ลานอวโลสัทธา โดยสิ่งที่ถือเป็นไฮไลต์ที่ผู้มาเยี่ยมชมไม่ควรพลาด คือ วิหารสมัยสุโขทัย ในโซน ณ สัทธาปฎิมา ใช้เทคนิค Mapping เล่าเรื่องราวการเดินทางของพระพุทธศาสนาสู่ประเทศไทยในสมัยอาณาจักรสุโขทัย ผ่านแสง สี เสียง และแสดงภาพบนผนังโบสถ์และองค์พระพุทธรูป เช่นเดียวกับถ้ำพุทธชาดก เล่าเรื่องราวขององคุลีมาลเถระ มหาโจรที่ปล้นฆ่าและตัดนิ้วมือคนมากถึง 999 คน ก่อนจะกลับใจเข้าสู่ธรรมะและบรรลุเป็นพระอรหันต์ นำเสนอผ่านเทคนิคแสง สี เสียง ที่ตระการตา ทั้งยังมีเทคนิค Audio Guide ที่ไม่ได้มีแค่เสียง หากแต่มีภาพประกอบทั้งแบบวีดีโอ และการ์ตูนแอนนิเมชัน ร่วมด้วย Interactive Game, AR, Photo Frame ที่อยู่ตามจุดจัดแสดงต่างๆ รับชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อให้การเยี่ยมชมมีทั้งสาระ ความรู้ และความสนุกสนานกว่าเดิม

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. และ เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 032 383 333 หรือ www.nasatta.com

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล