TOP

บางกอกแอร์เวย์ส-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา-ททท. ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่เกาะสมุย ในโครงการ “สมุย พลัส โมเดล”

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ (PG5125) เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย ณ สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเที่ยวบินดังกล่าว เป็นเที่ยวบินพิเศษเฉพาะผู้โดยสารที่ต่อเครื่องมาจากต่างประเทศ และเดินทางมายัง อำเภอเกาะสมุย ใน โครงการ “สมุย พลัส โมเดล” ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดสุราษฏร์ธานี อย่างเคร่งครัด

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้เปิดให้บริการเที่ยวบินพิเศษ รับเฉพาะผู้โดยสารที่ต่อเครื่องมาจากต่างประเทศ ในเส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) วันละ 3 เที่ยวบิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ตารางบินของเที่ยวบินพิเศษที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ มีดังนี้ 

– เที่ยวบินที่ PG5125 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 10.05 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 11.35 น.

– เที่ยวบินที่ PG5151 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 14.35 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 16.05 น.

– เที่ยวบินที่ PG5171 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 17.10 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 18.40 น.

ตารางบินของเที่ยวบินพิเศษที่ออกจากสนามบินสมุย มีดังนี้ 

– เที่ยวบินที่ PG5126 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 12.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 13.45 น.

– เที่ยวบินที่ PG5152 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 16.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 18.15 น.

– เที่ยวบินที่ PG5172 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 19.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 20.50 น.

 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน โครงการ สมุย พลัส โมเดล ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2564 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 กำหนดมาตรการป้องกันโรค สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร อาทิ มีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ หรือ Certificate of Entry (COE), ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง, เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่การเดินทางเข้าประเทศ และระหว่างการพำนักอยู่ในประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นต้น โดยบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสาร และพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

AROUND Magazine นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ศิวิไลซ์ให้รื่นรมย์และสนุกกับการตามติดเทรนด์ สุดทันสมัยอยู่ตลอดเวลา