TOP

ดีเดย์ 15 ก.ค. นี้! 3 เกาะโมเดลสู้วิกฤตโควิด “เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า” พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในโครงการ “สมุย พลัส โมเดล”

แม้รัฐบาลได้ประกาศล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปเมื่อไม่นานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเข้าประเทศ ภายใต้โครงการ “สมุย พลัส โมเดล” ยังคงเดินหน้าต่อไป โดยดีเดย์วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ต่อยอดจากโมเดล “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” ที่เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ล้วนเป็นโมเดลการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่สุดแสนท้าทาย เพราะการเดินหน้าเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับรากหญ้า ล้วนอยู่บนความเสี่ยงและมีการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างที่สุด แม้ทุกคนจะรู้ดีว่าธุรกิจยังไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิม แต่ก็ขอให้ได้ทดลองเริ่มต้น เพื่อได้มีโอกาสและเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

 

การกลับมาเปิดเกาะสมุย ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในโครงการ “สมุย พลัส โมเดล” เป็นการเปิดพื้นที่นำร่อง 3 เกาะดัง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ซึ่งมีนักท่องเที่ยวบินเข้าเกาะสมุยแล้ว โดยเส้นทางบิน กรุงเทพฯ-สมุย ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จากสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี สิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และฮ่องกง โดยมีจำนวนหนึ่งนี้เป็นสื่อมวลชน ที่เดินทางร่วมแฟมทริปทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวของโครงการ สมุย พลัส โมเดล

-||-

 

รูปแบบ “สมุย พลัส โมเดล”

จาก “เกาะภูเก็ต” ในฐานะ “ไข่มุกอันดามัน” มาอีกฝั่งทะเลของไทย “เกาะสมุย” ภายใต้ฉายา “สวรรค์กลางอ่าวไทย” พร้อม เกาะพะงัน และ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวในระดับโลก ได้ประกาศพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกลับมาอีกครั้ง

 

ภายใต้โครงการ “สมุย พลัส โมเดล” จะมีความแตกต่างจาก “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ที่เมื่อผู้เดินทางมาจากต่างประเทศสู่เกาะภูเก็ตโดยตรง หลังจากได้รับการคัดกรองไม่พบการติดเชื้อ สามารถท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัวทั่วเกาะภูเก็ตจนครบ 14 วัน จึงจะออกไปพื้นที่อื่นในประเทศไทยได้ ส่วน “สมุย พลัส โมเดล” ของเกาะสมุยจะเข้มงวดกว่า ดังนี้

▶️ ภายใน 7 วันแรก นักท่องเที่ยวต้องเข้าพักในโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก หรือ ALQ บนเกาะสมุยเท่านั้น

▶️ ภายหลังผลการตรวจคัดกรองออกมาไม่ติดเชื้อ จะให้ออกจากห้องพักมาอยู่ภายในบริเวณของโรงแรมได้ ในรูปแบบของ AREA QUARANTINE โดยสามารถใช้บริการต่างๆ ภายในโรงแรม ไม่ว่า ร้านอาหาร สระว่ายน้ำ ฟิตเนส และบริเวณชายหาดของโรงแรม

▶️ จากนั้นในช่วงวันที่ 4-7 สามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในเกาะสมุย ตามโปรแกรมท่องเที่ยว โดยบริษัทนำเที่ยวที่ผ่านการอบรม ซึ่งจะนำเที่ยวในเส้นทางที่กำหนดเป็นการเฉพาะ (SEALED ROUTE) อาทิ หาดถ้ำร้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สามารถขึ้นเรือยอชต์ได้

▶️ ต่อมาในช่วงวันที่ 8-14 สามารถออกจากโรงแรม ALQ ไปยังโรงแรมแห่งใหม่ แต่มีข้อกำหนดว่าต้องเป็นโรงแรมที่ได้รับเครื่องหมาย SHA+ เท่านั้น และยังสามารถเปลี่ยนไปพักบนเกาะพะงันและเกาะเต่าได้

▶️ ซึ่งคาดว่าการเปิด “เกาะพะงัน และ เกาะเต่า” เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศต่อจากเกาะสมุย เริ่มต้นได้ภายใน วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

-||-

 

เดินทางเข้าโดยสายการบิน

สำหรับการเดินทางยัง 3 เกาะท่องเที่ยวภาคใต้ นั่นคือ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศ สามารถต่อเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เตรียมพื้นที่เฉพาะแยกเป็นสัดส่วนออกจากคนในประเทศ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยังเปิดเที่ยวบินพิเศษสำหรับผู้โดยสารกลุ่มนี้ เดินทางเข้า-ออก ในเส้นทางกรุงเทพฯ-เกาะสมุย วันละ 3 เที่ยวบิน โดยเที่ยวแรกเริ่มบินภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ดังกล่าว

-||-

 

ข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สำหรับข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางมายังเกาะสมุย ในพีเรียดโครงการ “สมุย พลัส โมเดล” ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การนำเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดให้นักเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง

▶️ โดยมีหนังสือที่รับรองว่า เป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (COE)

▶️ มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

▶️ มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล หรือหลักประกันอื่นใด ซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด-19 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐฯ

▶️ มีเอกสารหรือหลักฐานรับรอง การได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนออกเดินทาง

▶️ สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน และเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้มีใบรับรองแพทย์

▶️ และเมื่อมาถึงประเทศไทย จะต้องถูกตรวจคัดกรองโดยวิธี RT-PCR อีก 3 ครั้ง ในวันที่เดินทางมาถึง ช่วงระหว่างวันที่ 6-7 และวันที่ 12-13 ของระยะเวลาการเดินทาง โดยเมื่ออยู่ครบ 14 วัน จึงจะเดินทางไปพื้นที่อื่นของประเทศไทยได้ ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับประเทศ ก่อนอยู่ครบ 14 วัน จะต้องบินไปต่อเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือบินตรงออกนอกประเทศเท่านั้น

AROUND Magazine นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ศิวิไลซ์ให้รื่นรมย์และสนุกกับการตามติดเทรนด์ สุดทันสมัยอยู่ตลอดเวลา