Check Out London's Leading Radio Station - www.housseheads.uk

House Heads UK - Award Winning 2022 Visit www.househeads.uk

  TOP

  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชวนผู้สนใจส่งผลงานร่วมจัดแสดง ในเทศกาล “จรัส Light : เทศกาลศิลปแสงกลางแจ้ง”

  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าคัดเลือกเพื่อร่วมจัดแสดงในเทศกาล จรัส Light : เทศกาลศิลปแสงกลางแจ้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการจรัส: แสงสร้างสรรค์ ศิลปะเพื่อทางเลือกใหม่ของพลังงานไฟฟ้า โครงการที่จะจัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกผ่านงานศิลปะและสื่อการเรียนรู้

   

  Open Call ประกาศรับผลงานศิลปะ
  ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2562

   

  ประเภทของผลงาน

  ประติมากรรม ศิลปะจัดวางกลางแจ้ง ที่ผลิตจากการใช้แผงโซล่าร์เซลล์ หรือจากไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าร์เซลล์ มาเป็นองค์ประกอบ โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุในการสร้างสรรค์

   

  ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณา

  ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ประติมากร สถาปนิก หรือ ดีไซเนอร์ ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

   

  กำหนดการดำเนินงาน

  15 สิงหาคม 2562: เปิดรับสมัครผลงาน
  15 กันยายน 2562: ปิดรับสมัครผลงาน
  20 กันยายน 2562: ประกาศผลการคัดเลือก
  25 กันยายน 2562: อบรมความรู้เกี่ยวกับโซล่าร์เซลล์ให้กับศิลปินผู้ได้รับคัดเลือก
  26 กันยายน – 16 ธันวาคม 2562: กระบวนการสร้างผลงาน
  14 -18 ธันวาคม 2562: ติดตั้งผลงานบนพื้นที่
  19 ธันวาคม 2562: พิธีเปิดนิทรรศการ
  20 ธันวาคม 2562 – 23 มกราคม 2563: จัดแสดงผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

   

  สามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ ได้ ที่นี่
  ดาวน์โหลดใบสมัคร จรัส Light : เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง ได้ที่นี่ คลิก โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องกรอกรายละเอียดชื่อ – นามสกุลที่อยู่และรายละเอียดอื่น ๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจนครบถ้วน

   

  การประกาศผลผู้เข้าร่วม

  การประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะแจ้งผ่าน 2 ช่องทาง คือ ทางเว็ปไซต์และทางเฟสบุ๊ค ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc)

  ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: +6680 025 0758 หรือ +66 2 214 6630 – 8 ต่อ 529 อีเมล: jaraslight@bacc.or.th

   

  AROUND Magazine นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ศิวิไลซ์ให้รื่นรมย์และสนุกกับการตามติดเทรนด์ สุดทันสมัยอยู่ตลอดเวลา