TOP

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชวนผู้สนใจส่งผลงานร่วมจัดแสดง ในเทศกาล “จรัส Light : เทศกาลศิลปแสงกลางแจ้ง”

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าคัดเลือกเพื่อร่วมจัดแสดงในเทศกาล จรัส Light : เทศกาลศิลปแสงกลางแจ้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการจรัส: แสงสร้างสรรค์ ศิลปะเพื่อทางเลือกใหม่ของพลังงานไฟฟ้า โครงการที่จะจัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกผ่านงานศิลปะและสื่อการเรียนรู้

 

Open Call ประกาศรับผลงานศิลปะ
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2562

 

ประเภทของผลงาน

ประติมากรรม ศิลปะจัดวางกลางแจ้ง ที่ผลิตจากการใช้แผงโซล่าร์เซลล์ หรือจากไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าร์เซลล์ มาเป็นองค์ประกอบ โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุในการสร้างสรรค์

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณา

ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ประติมากร สถาปนิก หรือ ดีไซเนอร์ ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 

กำหนดการดำเนินงาน

15 สิงหาคม 2562: เปิดรับสมัครผลงาน
15 กันยายน 2562: ปิดรับสมัครผลงาน
20 กันยายน 2562: ประกาศผลการคัดเลือก
25 กันยายน 2562: อบรมความรู้เกี่ยวกับโซล่าร์เซลล์ให้กับศิลปินผู้ได้รับคัดเลือก
26 กันยายน – 16 ธันวาคม 2562: กระบวนการสร้างผลงาน
14 -18 ธันวาคม 2562: ติดตั้งผลงานบนพื้นที่
19 ธันวาคม 2562: พิธีเปิดนิทรรศการ
20 ธันวาคม 2562 – 23 มกราคม 2563: จัดแสดงผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

 

สามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ ได้ ที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร จรัส Light : เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง ได้ที่นี่ คลิก โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องกรอกรายละเอียดชื่อ – นามสกุลที่อยู่และรายละเอียดอื่น ๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจนครบถ้วน

 

การประกาศผลผู้เข้าร่วม

การประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะแจ้งผ่าน 2 ช่องทาง คือ ทางเว็ปไซต์และทางเฟสบุ๊ค ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc)

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: +6680 025 0758 หรือ +66 2 214 6630 – 8 ต่อ 529 อีเมล: jaraslight@bacc.or.th

 

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด