TOP

โอริส…รังสรรค์ประดิษฐกรรมแห่งเวลา ‘รุ่น Dat Watt Limited Edition’ ร่วมอนุรักษ์ทะเลวัดเดน ผลิตจำนวนจำกัด 2,009 เรือน

โอริส ร่วมมือ Common Wadden Sea Secretariat รังสรรค์ประดิษฐกรรมนาฬิกา ภายใต้พันธกิจในการอนุรักษ์ทะเลวัดเด้น ที่มีระบบน้ำขึ้นน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก

 

ธรรมชาติที่ไร้พรมแดน 

แคมเปญ Change for the Better ของโอริส ได้ครอบคลุมไปทั่วโลก เวลานี้ ทะเลวัดเดน (Wadden Sea) เป็นจุดหลักที่ให้ความสนใจ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นในการอนุรักษ์โลก

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โอริสได้ทำงานร่วมกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่แสวงหาผลกำไร และการเคลื่อนไหวเพื่อการรักษาความสะอาดไปทั่วโลก ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูปะการัง และ องค์กรเพื่ออนุรักษ์วาฬและโลมา ที่ได้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงต่อมหาสมุทรของโลก แคมเปญ Change for the Better นี้ ยังครอบคลุมถึงโครงการเพื่อสังคม ที่ได้ทำงานร่วมกับ องค์กรโมเว็มเบอร์ มูลนิธิคาร์ล บราเชียร์ และล่าสุดกับ มูลนิธิโรแบร์โต้ เคลเมนเต้ แต่ละองค์กรทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต และเป็นเส้นทางที่ได้พิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของโอริส 

 

โครงการล่าสุดนี้ เป็นความร่วมมือกับ สำนักเลขาธิการสามัญเพื่อการอนุรักษ์ทะเลวัดเดน (Common Wadden Sea Secretariat – CWSS) องค์กรไตรภาคีที่ครอบคลุมประเทศเดนมาร์ก เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ เพื่ออนุรักษ์และปกป้องทะเลวัดเดน ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีระบบน้ำขึ้นน้ำลงใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 2009 องค์การยูเนสโกได้ยกสถานะให้เป็นมรดกโลก เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพของโลก การระบาดของโรคโควิด-19 ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อปกป้องโลกสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป

 

โอริส ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีพันธกิจที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น นอกจากการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ และให้การสนับสนุนโครงการที่ออกแบบมา เพื่อรักษาความสะอาดแหล่งน้ำของโลก อีกทั้งยังขับเคลื่อนแนวทางความยั่งยืนในเมืองโฮลสไตน์แห่งนี้ด้วย การเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ การรีไซเคิลให้มากขึ้น ลดการปล่อยก๊าซ ปรับปรุงโรงงานผลิต และอื่นๆ อีกมากมาย จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของโอริสในปีนี้ และเนื่องด้วยความเป็นองค์กรไตรภาคี และการได้รับสถานะจากองค์การยูเนสโกของทะเลวัดเดน องค์การ CWSS จึงต้องทำการคัดเลือกพันธมิตรอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจที่โอริสได้ผ่านการตรวจสอบนี้

—–||—–

 

ความลึกที่ซ่อนเร้น

ทะเลวัดเดน ครอบคลุมพื้นที่ 11,500 ตารางกิโลเมตรในทะเลเหนือ เป็นที่ราบส่วนใหญ่มีพื้นที่ชายฝั่งทะเล 500 กิโลเมตร อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมหาศาล หากมองจากทางอากาศก็จะเห็นการเปลี่ยนผ่านจากที่ลุ่มน้ำเค็ม ไปสู่ทะเล และพื้นที่น้ำกร่อยได้อย่างชัดเจน แต่ถึงอย่างนั้นคุณค่าและความสำคัญส่วนใหญ่ยังคงซ่อนเร้นอยู่ และเป็นจุดแวะพักตามเส้นทางการอพยพที่สำคัญของนก มากกว่า 10 ล้านตัวในทุกปี ตามที่ลุ่มน้ำเค็มมีพรรณพืชและสัตว์ประมาณ 2,300 สายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีอีก 2,700 สายพันธุ์ที่อยู่ในทะเลและพื้นที่น้ำกร่อย และเป็นแหล่งผสมพันธุ์ของนกอีกกว่า 30 สายพันธุ์  

 

พื้นที่แห่งนี้น่าทึ่ง คือหนึ่งในระบบนิเวศเขตน้ำตื้นริมฝั่ง ที่มีระบบน้ำขึ้นน้ำลงขนาดใหญ่ตามธรรมชาติที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง ความสมดุลสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดบนโลกใบนี้ ในความเป็นจริงผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลกนั้น ขึ้นอยู่กับทะเลวัดเดน จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมที่นี่จึงสมควรได้รับการปกป้อง

และเฉกเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมทางทะเลจำนวนมาก ทะเลวัดเดน ต้องตกอยู่ภายใต้การคุกคามอย่างต่อเนื่องจากการประมง การพัฒนาท่าเรือ แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ฟาร์มกังหันลม การสัญจรทางทะเล การพัฒนาที่อยู่อาศัย และการท่องเที่ยว รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

นี่คือบทบาทของ Common Wadden Sea Secretariat ซึ่งทำหน้าที่ในนามของ Trilateral Wadden Sea Cooperation และเลขาธิการบริหาร เบอร์นาร์ด แบร์เรนด์ (Bernard Baerends)เมื่อเราได้รับฟังถึงขนาดและคุณค่าของงานที่ทำโดย CWSS ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องให้การสนับสนุน รอล์ฟ สตูเดอร์ Co-CEO ของโอริสกล่าว นอกจากสร้างการตระหนักรู้แล้ว เรายังให้การสนับสนุนความพยายามในการอนุรักษ์ขององค์กรแห่งนี้ ด้วยรายได้จากการจำหน่าย นาฬิการุ่น Dat Watt Limited Edition

—–||—–

 

มองมุมสูง

การปกป้องทะเลวัดเดนอันกว้างใหญ่ และมีความหลากหลายอย่างมหาศาลเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ และหัวเรือใหญ่ของ Common Wadden Sea Secretariat ก็คือ เบอร์นาร์ด แบร์เรนด์ (Bernard Baerends)

 

มร. แบร์เรนด์ บอกเล่าให้เราทราบเกี่ยวกับตัวคุณสักเล็กน้อย 

“ผมชื่อ เบอร์นาร์ด แบร์เรนด์ เป็นเลขาธิการบริหาร และหัวหน้าสำนักเลขาธิการสามัญเพื่อการอนุรักษ์ทะเลวัดเดน (Common Wadden Sea Secretariat – CWSS) ผมอาศัยอยู่ในเมืองโกรนิงเกน (Groningen) ทางตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ ห่างจากทะเลวัดเดน 30 กม. ผมทำงานด้านสุขาภิบาลน้ำ การเกษตร ธรรมชาติ และคุณภาพอาหาร งานของผม คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่างานที่มอบหมายให้กับ CWSS นั้นได้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง”

 

อะไรคือ CWSS?   

“เรื่องราวเริ่มต้นในปี 1978 เมื่อเดนมาร์ก เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ เริ่มร่วมมือกันเพื่อปกป้องทะเลวัดเดน ในฐานะหน่วยงานทางนิเวศวิทยา และจัดตั้ง Trilateral Wadden Sea Cooperation องค์การ  CWSS ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 และได้รับมอบหมายให้นำมาสู่การบรรลุเป้าหมายทุกประเภท ที่สนับสนุนระบบนิเวศตามธรรมชาติ และความยั่งยืนของทะเลวัดเดน นอกจากนี้การบอกเล่าให้โลกรู้เกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกของทะเลวัดเดน และการสร้างความร่วมมือ ตั้งแต่ปี 2019 เมื่อทะเลวัดเดนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก พันธกิจของเราก็เพื่อเสริมสร้างให้ทะเลวัดเดนเป็นมรดกโลกที่เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับโลกใบนี้”

 

องค์กรได้รับทุนสนับสนุนอย่างไร

“เราได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวนหนึ่งในสาม เท่าๆ กันจากกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทั้งสามประเทศ เดนมาร์ก เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์”

 

ทะเลวัดเดนอยู่ที่ไหน และอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ที่นี่น่าทึ่ง?

“ทะเลวัดเดน เป็นสถานที่ที่ไม่เหมือนที่อื่น ด้วยโครงข่ายของแหล่งที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่อยู่ของพรรณพืชและสัตว์หลายพันชนิด เป็นพื้นที่ขนาดประมาณ 11,500 ตารางกิโลเมตร ที่มีความแตกต่างและกว้างขวาง โดยมีแนวชายฝั่งยาวประมาณ 500 กิโลเมตร ที่ทอดยาวรอบชายฝั่งเดนมาร์ก เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลเหนือ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากกระแสน้ำในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ”

 

เพราะเหตุใดที่นี่จึงมีความสำคัญมาก? 

“มันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและสันดอนทรายทับถมอันสมบูรณ์ ที่มีระบบน้ำขึ้นน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญระดับโลก สำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ กระบวนการทางนิเวศวิทยา และธรณีวิทยา ซึ่งยังคงดำเนินไปตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ นักนิเวศวิทยาได้บันทึกไว้ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 และกลายเป็นประเด็นอ้างอิงในการเปรียบเทียบกับพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีระบบน้ำขึ้นน้ำลงอื่นๆ ทั่วโลก ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มากกว่า 10,000 สายพันธุ์ และเป็นจุดแวะพักสำคัญสำหรับนกอพยพ 10 ถึง 12 ล้านตัวในทุกปี ที่กำลังมองหาอาหาร นอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่ตื้น ซึ่งทำให้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสืบพันธุ์ของปลาหลายชนิด โดยรวมแล้วทะเลวัดเดนได้แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติ พืชพรรณ และสัตว์ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างไร”

 

ภัยคุกคามอะไรบ้างที่กำลังเผชิญ

“ภัยนั้นมีมากมาย แต่โดยหลักแล้วล้วนเกิดจากมนุษย์ เรากำลังพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดมลพิษจากการขนส่งทางเรือ และการพัฒนาท่าเรือ การปะปนของสิ่งมีชีวิตพืชสัตว์ต่างถิ่นในน้ำอับเฉาเรือ การขุดลอกและการทำเหมือง การท่องเที่ยวที่ไม่ยั่งยืน และการประมงบางประเภท และแน่นอนประเด็นหลักที่น่ากังวลคือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

 

เราจะเอาชนะภัยคุกคามเหล่านี้ได้อย่างไร

“ทะเลวัดเดนมีระดับในการปกป้องสิ่งแวดล้อมแบบที่ไม่เคยขึ้นมาก่อน เนื่องมาจากการประเมินและการตรวจสอบที่เข้มงวด นี่คือสิ่งที่นำไปสู่การได้รับสถานะจากองค์การยูเนสโก อย่างไรก็ตามยังมีงานอีกมากที่เราต้องทำเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าสากลที่โดดเด่นของทะเลวัดเดน”

 

มีอะไรอีกบ้างที่จำเป็นต้องทำ? 

“มันเป็นพันธกิจที่ต่อเนื่อง ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของพื้นที่ และเพื่อสื่อสารให้ทราบถึงความเปราะบางของสถานที่แห่งนี้ นอกจากนี้เรายังต้องการการวิจัย และการเฝ้าสังเกตเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

 

เราในฐานะพลเมืองของโลกจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ได้อย่างไร

“การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นอย่างที่โอริสกล่าวนั้นถูกต้อง เริ่มต้นด้วยการรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเราเอง ไม่ว่าจะเป็นการหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดี หรือเริ่มจากการทำสิ่งที่ดี”

 

ความร่วมมือของคุณกับ โอริส เกิดขึ้นได้อย่างไรและเกี่ยวข้องกับอะไร

“โอริสติดต่อเรา ซึ่งเรารู้สึกซาบซึ้งอย่างมาก ก่อนที่เราจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตร เราต้องทำการประเมินบริษัท เราพบว่าโอริส ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านความยั่งยืน และมีประวัติอันยาวนานในการทำงานร่วมกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยกย่อง ความร่วมมือนี้เป็นครั้งแรกของเราที่ได้ร่วมกับบริษัทเอกชนนอกพื้นที่ทะเลวัดเดน และมีกำหนดในการดำเนินการต่อไปอย่างน้อยสามปี โดยเริ่มต้นด้วยการรังสรรค์ประดิษฐกรรมนาฬิกาที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ รุ่น Dat Watt Limited Edition ซึ่ง Dat Watt มีความหมายว่า ‘Wadden Sea – ทะเลวัดเดนในภาษาเยอรมันตอนล่าง จากนั้นเราจะจัดกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และที่สำคัญรายได้จากการจำหน่ายนาฬิกาจะเป็นเงินทุนสำหรับโครงการที่เราจะไม่สามารถเปิดตัวได้ เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับโอริส!”

—–||—–

 

การทำงานของนาฬิกา

“นาฬิกา Dat Watt Limited Edition เป็นนาฬิการุ่นพิเศษ หน้าปัดแสดงรอบโคจรของดวงจันทร์ และช่วงน้ำขึ้นน้ำลงในซีกโลกเหนือผ่านฟังก์ชั่นพอยเตอร์มูน (Pointer Moon) ที่พัฒนาโดยโอริส ซึ่งรังสรรค์ขึ้นสำหรับนักดำน้ำมืออาชีพ ทำงานโดยใช้เข็มชี้สีขาวจากจุดศูนย์กลาง ซึ่งเมื่อมีการตั้งเข็มชี้ไปยังวันที่ ให้ตรงกับวันที่ตามปฏิทินจันทรคติให้ถูกต้อง (1 รอบคือ 29.5 วัน) จะสามารถแสดงให้เห็นช่วงของกระแสน้ำขึ้นน้ำลงจากลายเส้นสีขาวบนหน้าปัด และบอกถึงข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ได้อีกด้วย”

—–||—–

 

Dat Watt Limited Edition 

ประดิษฐกรรมแห่งเวลารุ่น Dat Watt Limited Edition ใช้พื้นฐานของนาฬิกาไดฟ์เวอร์ Oris Aquis ตั้งชื่อขึ้นตามภาษาท้องถิ่นของทะเลวัดเดน ผลิตจำนวนจำกัด 2,009 เรือน ซึ่งเป็นปีที่ทะเลวัดเดนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

—–||—–

 

รายละเอียดนาฬิกา

ตัวเรือน สเตนเลสสตีลแบบประกอบหลายชิ้น พร้อมวงแหวนบนขอบหน้าปัดแบบหมุนได้ทิศทางเดียว 

ขนาด 43.50 มม (1.713 นิ้ว

หน้าปัด สีน้ำเงินและสีเทาไล่กราเดียนท์ 

วัสดุเรืองแสง เข็มนาฬิกา และขีดบอกเวลา เคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova 

กระจกหน้าปัด แซฟไฟร์ โค้งรูปโดมทั้งสองด้าน เคลือบสารป้องกันแสงสะท้อนด้านใน 

ฝาหลัง สเตนเลสสตีล ขันสกรู สลักสัญลักษณ์พิเศษ 

ปุ่มปรับตั้งเวลา เม็ดมะยมนิรภัยสเตนเลสสตีลแบบขันเกลียว พร้อมบ่าป้องกันเม็ดมะยม

สายนาฬิกา สายสเตนเลสสตีล พร้อมเฟืองล็อคสายแบบบานพับ และส่วนขยายสาย

การกันน้ำ 30 บาร์ (300 เมตร)

—–||—–

 

กลไกนาฬิกา

หมายเลขเครื่อง Oris 761

ฟังก์ชั่น เข็มชั่วโมง เข็มนาที เข็มวินาทีจากจุดศูนย์กลาง เข็มชี้วงโคจรของพระจันทร์จากจุดศูนย์กลาง หน้าต่างแสดงวันที่ ปรับวันที่แบบฉับพลัน ปุ่มปรับวันที่ กลไกปรับตั้งเวลาแบบละเอียด และหยุดเข็มวินาที

การขึ้นลาน ออโตเมติก

พลังงานสำรอง 38 ชั่วโมง

อิดิชั่นพิเศษ กล่องบรรจุแบบพิเศษ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรคาเดโร ไทม์ โทร. 0 2163 0555

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด