TOP

‘โอริส’ รังสรรค์คอลเลกชัน Oris Lake Baikal Limited Edition ระดมทุนอนุรักษ์น้ำจืด ปกป้องทะเลสาบไบคาล

โอริส สานต่อพันธกิจในการอนุรักษ์น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรแห่งชีวิต รังสรรค์เรือนเวลาเพื่อสนับสนุนโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ทะเลสาบน้ำจืดอันกว้างใหญ่ของไซบีเรีย

 

ปัญหาที่ลึกยิ่งขึ้น

พันธกิจของโอริสในการปกป้อง และอนุรักษ์น้ำ ได้เคลื่อนสู่ไซบีเรีย และแหล่งน้ำจืดที่สำคัญของโลก ‘ทะเลสาบ ไบคาล’

 

ถึงแม้ว่าโลกจะเจริญรุดหน้าไปขนาดไหน บทบาทสำคัญของน้ำไม่เคยถูกทำให้ประจักษ์ขึ้น ในขณะที่พื้นที่บางส่วนของโลก ประสบกับความทุกข์จากภัยแล้ง และไฟป่า บ้างก็ถูกทำลายจากน้ำท่วมขัง แต่จากรายงานร่วมขององค์การอนามัยโลก และองค์การยูนิเซฟเมื่อปีที่ผ่านมา ระบุว่าประชากรกว่า 785 ล้านคน ยังขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดในพื้นที่ใกล้เคียงเขตที่อยู่อาศัย

โอริส เราเชื่อว่า เรามีหน้าที่ร่วมกันในการกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ และดูแลรักษาโลกของเรา และสภาพอากาศของเรา เราอยู่ในพันธกิจที่จะนำมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยการทำงานร่วมกับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร และหน่วยงานอนุรักษ์ทั่วโลก โดยเฉพาะที่มุ่งเน้นในเรื่องน้ำ มหาสมุทร และสรรพชีวิตที่อาศัยอยู่ เราเชื่อว่าถ้าเราไม่ลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ ซึ่งอาจจะสายไปแล้ว แต่ถ้าด้วยความร่วมมือกันเราสามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นได้จริง

 

ด้วยแนวคิดนี้ โอริสมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอประดิษฐกรรมเรือนเวลา Oris Lake Baikal Limited Edition รังสรรค์ขึ้นบนตัวเรือนนาฬิกาดำน้ำประสิทธิภาพสูงของโอริส รุ่น Aquis ด้วยความร่วมมือกับ Lake Baikal Foundation (มูลนิธิ เลค ไบคาล) โดยรายได้จากการจำหน่าย เพื่อเป็นทุนสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทะเลสาบไบคาล Point No.1 (พอยต์ นัมเบอร์ วัน) ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา ของ Irkutsk State University (มหาวิทยาลัยอีร์คุตสก์ สเตท) ที่ติดตามสภาพแวดล้อมของน้ำมาอย่างยาวนานที่สุด และลงลึกในรายละเอียดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง Point No.1 ก็ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธินี้

ทะเลสาบไบคาลของไซบีเรีย ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีอายุถึง 25 ล้านปีนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง มีปริมาณน้ำจืดในทะเลสาบคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของโลก เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกที่ระดับ 1,642 เมตร มีแม่น้ำ 300 สาย ที่ไหลลงสู่ทะเลสาบแห่งนี้ และเป็นที่อยู่อาศัยของพรรณพืชและสัตว์ประจำถิ่นนับหมื่นสายพันธุ์ แต่ทว่ามันกำลังตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามจากมลภาวะที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ที่ส่วนใหญ่แล้วมาจากกระบวนการอุตสาหกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ

 

‘น้ำเป็นทรัพยากรแห่งชีวิต’ กล่าวโดย Rolf Studer (รอล์ฟ สตูเดอร์) เจ้าหน้าที่บริหารร่วมระดับสูงของโอริส ‘เรามุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์น้ำไว้เพื่อคนรุ่นหลังในอนาคต และในฐานะที่เราเองก็เป็นพลเมืองของโลก ที่ต้องมีความรับผิดชอบ เพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ในทุกๆ ปี เราจึงค้นหาองค์กรผู้บุกเบิกที่มีแนวความคิดเดียวกัน และทำงานเพื่อปกป้องทรัพยากรน้ำของโลก เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับ Lake Baikal Foundation และให้การสนับสนุนโครงการ ‘Point No.1’ ที่สานต่องานวิจัยที่มีความสำคัญ และสร้างการตระหนักรู้ถึงมลภาวะ และความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาความสะอาดของน้ำ’

 

ชี้ให้เห็นประเด็น

‘Point No.1’ เป็นศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ คอยเฝ้าติดตามน้ำจืดของทะเลสาบไบคาล มาเป็นระยะเวลาถึง 75 ปี ซึ่งงานที่มีความสำคัญนี้จำเป็นต้องอาศัยเงินทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

 

มันเป็นแหล่งที่มาของการให้กำลังใจ ที่แม้ว่าการเมืองในศตวรรษที่ 20 จะมีทั้งช่วงขึ้นและลงก็ตาม แต่ ‘Point No.1’ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ที่มีฐานอยู่ที่ทะเลสาบไบคาล ก็ยังคงดำเนินงานต่อไป มันยังคงอยู่รอดจากนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ และการเมืองรัสเซีย การล่มสลายของสหภาพโซเวียต และการก่อตั้งสหพันธรัฐรัสเซียขึ้นใหม่ และไม่กล่าวรวมถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศตร์อีกนับไม่ถ้วน

 

‘Point No.1’ ก่อตั้งขึ้นในปี 1945 และเป็นที่ยอมรับในฐานะโครงการเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมของน้ำ ที่ยาวนานที่สุด และลงลึกในรายละเอียดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นเวลากว่า 75 ปี ที่ยังสานต่อการดำเนินงานต่อไป เพื่อต่อลมหายใจแห่งความหวังสำหรับอนาคตของทะเลสาบไบคาล

ตลอดทั้งปี ทีมนักวิทยาศาสตร์ 7 คน ทำงานอยู่ที่ ‘Point No.1’ การทำงานจะเริ่มต้นจากการเก็บตัวอย่างจากน้ำในช่วงฤดูร้อน และจากน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว สภาวะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วขึ้นอยู่กับฤดูกาล อุณหภูมิเฉลี่ยที่ทะเลสาบไบคาล อยู่ที่ -21°C ในฤดูหนาว ไปจนถึง 11°C ในฤดูร้อน

ตัวอย่างน้ำเหล่านี้จะถูกนำไปยังห้องปฏิบัติการวิจัย ที่ต้องผ่านการคัดกรอง และเข้าสู่กระบวนการ นักวิทยาศาตร์จะจำแนกแพลงก์ตอนสัตว์ และแพลงก์ตอนพืช จากนั้นทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จากจุดนี้พวกเขาจะสังเกตการณ์รูปแบบ ที่จะช่วยติดตามความสมบูรณ์ของทะเลสาบ

 

มันเป็นงานที่สำคัญ แต่ทว่าโครงการนี้อยู่ในภาวะที่ใกล้จะต้องปิดตัวลง เนื่องจากการขาดเงินทุนสนับสนุน หนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการก็คือ Lake Baikal Foundation ซึ่งเป็นพันธมิตรใหม่ของโอริส

 

รายได้จากการจำหน่ายนาฬิการุ่น Oris Lake Baikal Limited Edition จะมอบเป็นทุนสนับสนุนการทำงานของศูนย์วิจัย นาฬิกาซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังในพันธกิจ ของบริษัทผู้ผลิตนาฬิกาจักรกลอิสระ จะทำให้เกิดความแตกต่างอย่างแท้จริง ผลิตขึ้นในจำนวนจำกัด 1,999 เรือน เพื่อระลึกถึงปีที่รัสเซียได้ออกกฏหมายไบคาลเพื่อคุ้มครองทะเลสาบแห่งนี้

 

‘เราภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิ และช่วยให้การดำเนินงานของ ‘Point No.1’ เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทะเลสาบในระยะยาว’ กล่าวโดย Rolf Studer เจ้าหน้าที่บริหารร่วมระดับสูงของโอริส  ‘ด้วยความร่วมมือกัน เราจะสามารถนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมของเรา’

 

เจาะลึกข้อมูล 

Anastasia Tsvetkova (อนาสตาเซีย ทเสว็ตโควา) เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Lake Baikal Foundation อธิบายถึงภารกิจของ ‘Point No.1’ และผลจากความร่วมมือกับโอริส

 

‘Point No.1’ คืออะไร?

‘Point No.1’ เป็นชื่อย่อของสถานีทางทะเล หมายเลข 1 (Pelagic Station No.1) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลสาบไบคาล ไม่ไกลจากสถานีทางชีววิทยา ของสถาบันชีววิทยาแห่ง Irkutsk State University (มหาวิทยาลัย อีร์คุตสก์ สเตท) ‘Point No.1’ ยังเป็นชื่อของโครงการเฝ้าติดตามทางนิเวศวิทยาระยะยาว ของทะเลสาบไบคาล ที่เริ่มขึ้นในปี 1945

 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด และเพราะเหตุใด?

โปรแกรมการติดตาม เริ่มขึ้นโดย ศาสตราจารย์ มิคาอิล โคคอฟ (Mikhail Kozhov) นักวิจัยทะเลสาบไบคาลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในเดือนกุมภาพันธ์ 1945 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเวลานานก่อนที่คำว่า ‘การเฝ้าติดตามทางนิเวศ’ จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย จุดมุ่งหมายหลักคือ การเฝ้าสังเกตระบบนิเวศ ที่มีลักษณะเฉพาะของทะเลสาบ และเพื่อป้องกัน และตอบสนองต่อความท้าทาย และภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับระบบนิเวศทางสังคม โดยการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ เป้าหมายอีกประการคือเพื่อการศึกษาปลาโอมุลของทะเลสาบ และเพิ่มการเจริญพันธุ์ของพวกมัน ข้อมูลที่รวบรวมจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลเฉพาะและมีคุณค่าสูงเพื่อเผยแพร่ให้กับชุมชนวิทยาศาสตร์ทั่วโลก

 

มีคนทำงานที่นั่นกี่คน?

ปัจจุบัน มีเจ็ดคนที่ทำโครงการนี้ : เป็นผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการวิจัย 4 คน และอีกสามคนทำงานบนเรือเพื่อทำการเก็บตัวอย่าง อย่างไรก็ตามเพื่อสานต่อการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ เราต้องการผู้เชี่ยวชาญ 15 คนเพื่อทำงานในโครงการนี้

 

ได้รับทุนสนับสนุนโครงการอย่างไร?

ปัจจุบันโครงการดำเนินงานโดยสถาบันชีววิทยาแห่ง Irkutsk State University ซึ่งระดมทุนได้ 2.5 ล้านรูเบิ้ลทุกปี แต่เราต้องการ 15 ล้าน เพื่อให้งานเดินหน้าต่อ แต่นั่นไม่ใช่เพียงภัยคุกคามเดียวต่อการปิดตัวเท่านั้น แต่เรายังขาดผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถมาสานงานต่อได้

 

อะไรคือสิ่งที่ ‘Point No.1’ เฝ้าสังเกต?

นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในโครงการ ‘Point No.1’ กำลังเฝ้าสังเกตการณ์เรื่องอุณหภูมิของน้ำ ความใสของน้ำ องค์ประกอบ และจำนวนแพลงก์ตอน ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ Lake Baikal Foundation ยังให้การสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับน้ำอื่นๆ อีกหลายโครงการ หรือการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ที่จะช่วยให้เราศึกษาจุลชีพของทะเลสาบไบคาล และศักยภาพที่จะพัฒนาได้

 

‘Point No.1’ ได้เคยบุกเบิกการค้นพบในประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมาหรือไม่?

แน่นอน มีมากมายที่จะลิสต์ออกมา ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ อย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกาล, การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว, การผันแปรในรอบหลายปี และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ตอนนี้เราทราบแล้วว่า อุณหภูมิของน้ำในทะเลสาบสูงขึ้นหนึ่งองศาเซลเซียส ในช่วงระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นสูงมาก

 

ทำไมทะเลสาบไบคาลจึงมีความสำคัญมาก?

ทะเลสาบไบคาล มีปริมาณน้ำจืดคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของโลก และคิดเป็นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของน้ำจืด ที่สามารถบริโภคได้บนโลกนี้ มันจึงเป็นโรงงานผลิตน้ำของโลกเลยก็ว่าได้

 

อะไรคือภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดต่อทะเลสาบ และจะป้องกันได้อย่างไร?

มีอยู่หลายประการด้วยกัน คือ ธาตุอาหารที่ปนมากับแม่น้ำสายย่อยต่างๆ ปนมากับอากาศ และผลกระทบจากน้ำมือมนุษย์ ที่เกิดจากการท่องเที่ยว สิ่งปฏิกูล และมลพิษท้องถิ่น การเอาชนะสิ่งเหล่านี้ เริ่มต้นด้วยการให้ความรู้ แต่เราต้องควบคุมการใช้ธรรมชาติ และดำเนินตามขั้นตอนปฏิบัติในระดับท้องถิ่น

 

ขั้นตอนปฏิบัติประเภทไหน?

หนึ่งในหลายๆ สิ่ง ที่เราอยากจะทำเพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่ทะเลสาบต้องเผชิญ คือการสร้างบทลงโทษของค่ายท่องเที่ยว (ตัวอย่างเช่น  แนะนำการจัดการห้องน้ำและการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสม) เรายังอยากจะเห็นโรงบำบัดน้ำเสียถูกจัดตั้ง (อย่างน้อยสำหรับสิ่งปฏิกูลในท้องถิ่น) สำหรับทุกพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานในแถบลุ่มแม่น้ำของทะเลสาบ ขยายให้กว้างขึ้น ก็คือเราต้องการกำจัดการใช้ฟอสฟอรัสที่อยู่ในผงซักฟอก ซึ่งจะปนเปื้อนในทะเลสาบ และก่ออันตรายต่อชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ และแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่เรายังคงต้องเฝ้าสังเกตสถานการณ์ของทะเลสาบ ในขณะนี้การสังเกตการณ์ของเรา เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบแพลงก์ตอน (ซึ่งเป็นตัวกำหนดการทำงานของระบบนิเวศของทะเลสาบทั้งหมด) แต่เราต้องการพัฒนาโครงการอื่นๆ ที่จะช่วยอนุรักษ์สภาพความสมบูรณ์ของทะเลสาบในระยะยาวด้วย

 

อะไรคือความท้าทายที่สุดต่ออนาคตของโครงการ?

ง่ายมาก นั่นคือการขาดเงินทุน ในการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เราต้องการเงินทุนสนับสนุนเป็นจำนวน 15 ล้านรูเบิ้ลต่อปี

 

อะไรคือความแตกต่าง ของการร่วมมือกับโอริสที่มีต่องานของมูลนิธิ?

ประการแรก มันจะช่วยสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับโครงการ และดึงความสนใจไปสู่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญ นอกจากนั้นยังเพิ่มรายละเอียดข้อมูลโดยรวมของระบบนิเวศทั่วโลก และผลที่จะกระทบจากทะเลสาบไบคาล แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับเราคือการสนับสนุนที่เกิดจากการจำหน่าย Oris Lake Baikal Limited Edition ที่หมายความว่าเราสามารถรับประกันทุน สนับสนุนโครงการสำหรับปี 2020 ได้

 

Oris Lake Baikal Limited Edition

นาฬิกาลิมิเต็ด อิดิชั่น รุ่นล่าสุดของโอริส รังสรรค์ขึ้นบนฐานตัวเรือนนาฬิกาดำน้ำ รุ่น Aquis ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 1,999 เรือน เพื่อระลึกถึงปีที่รัสเซียผ่านกฏหมายปกป้องทะเลสาบไบคาล

รายละเอียดนาฬิกา

ตัวเรือน สเตนเลสสตีลแบบประกอบหลายชิ้น วงแหวนขอบหน้าปัดแบบหมุนได้ทิศทางเดียว แทรกเคลือบด้วยเซรามิค

ขนาด 43.50 มิลลิเมตร (1.713 นิ้ว)

หน้าปัด สีน้ำเงินเกรเดียนท์ (ประกาย)

วัสดุเรืองแสง เข็ม และขีดบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

กระจกหน้าปัด แซฟไฟร์ โค้งรูปโดมสองด้าน เคลือบสารกันแสงสะท้อนด้านใน

ฝาหลัง สเตนเลสตีลแบบขันสกรู สลักลายพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจมาจากน้ำ ที่แข็งเป็นน้ำแข็งในทะเลสาบไบคาล

อุปกรณ์ปรับตั้งเวลา เม็ดมะยมนิรภัยสเตนเลสสตีลแบบขันเกลียว และบ่าป้องกันมะยม

สายนาฬิกา สายสเตนเลสสตีลแบบประกอบหลายชิ้น เฟืองล็อคสายแบบบานพับพร้อมส่วนขยายสาย

การกันน้ำ 30 บาร์ (300 เมตร)

 

กลไกนาฬิกา

หมายเลขเครื่อง Oris 733

ฟังก์ชั่น เข็มชั่วโมง เข็มนาที และเข็มวินาทีจากจุดศูนย์กลาง หน้าต่างแสดงวันที่ ณ ตำแหน่ง 6 นาฬิกา ปรับวันที่แบบฉับพลัน ปุ่มปรับวันที่ กลไกปรับตั้งเวลาแบบละเอียด และหยุดเข็มวินาที

การขึ้นลาน ขึ้นลานอัตโนมัติ

พลังงานสำรอง 38 ชั่วโมง

จำนวนจำกัด 1,999 เรือน บรรจุในกล่องที่ผลิตขึ้นจากวัสดุคาร์ดบอร์ดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทรคาเดโร ไทม์ โทร. 0 2163 0555

AROUND Magazine นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ศิวิไลซ์ให้รื่นรมย์และสนุกกับการตามติดเทรนด์ สุดทันสมัยอยู่ตลอดเวลา