TOP

เช็คด่วน! 18-19 เมษา 2562 ปิดการจราจรเส้นทางขบวนเชิญน้ำอภิเษก

กระทรวงมหาดไทย จัดขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก 86 ใบ ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม

ภายในวันที่ 18 – 19 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 06.00 นาฬิกา

กระทรวงมหาดไทย จัดขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก จำนวน 86 ใบ
จากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และเชิญไปเรียงไว้บนรถเชิญน้ำอภิเษก ซึ่งคอยอยู่บนถนนอัษฎางค์ หน้ากระทรวงมหาดไทย

จากนั้น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ในเวลา 06.23 น.

พล.อ.อนุพงษ์ พร้อมด้วย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เคลื่อนขบวนจากกระทรวงมหาดไทยไปตามถนนอัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบำรุงเมือง ตรงไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม
ซึ่งขบวนเดินทางถึงวัดสุทัศนเทพวรารามในเวลา 06.30 น.

 

ต่อมาเวลา 06.56 น.

ผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษก จากรถเชิญน้ำอภิเษกไปยังจุดที่กำหนด ด้านหน้าพระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม
พล.อ.อนุพงษ์ เชิญคนโทน้ำจากจุดที่กำหนดเข้าไปวางบนโต๊ะเคียงในพระวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม
รมช.มหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจุดที่กำหนดเข้าไปวางบนโต๊ะเคียงในพระวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม ตามลำดับจนครบแล้ว
รมว.มหาดไทยนำคณะเดินออกจากพระวิหารเคลื่อนขบวนกลับกระทรวงมหาดไทย

สำหรับเส้นทางการเดินริ้วขบวนจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม มีระยะทาง 740 เมตร
โดยมีรูปแบบขบวน ประกอบด้วย รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้เชิญคนโทน้ำ
ข้าราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเชิญธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ 68 นาย
วงดุริยางค์กองทัพบก 50 นาย พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมวง 2 นาย รวมจำนวน 52 แถว
รวมผู้ราวมริ้วขบวนประมาณ 500 คน ความยาวของขบวนประมาณ 92 เมตร

 

จากนั้น ‪เวลา 17.19 – 21.30 น.‬

ะมีการประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพฯ และ 76 จังหวัด และประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนตร์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์ ณ วิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม
โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

จากนั้นอัญเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

*********************


‪ในวันที่ 19 เมษายน เวลา 06.30 น.‬

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพระราชพิธีราชาภิเษก‪ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

กองบัญชาการตำรวจนครบาล แจ้งปิดการจราจรเส้นทางขบวนเชิญน้ำอภิเษก วันที่ 18 – 19 เมษายน 2562

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการจราจร
กรณี บช.น. จะทําการปิดการจราจรในเส้นทางขบวนเชิญน้ำอภิเษก วันที่ 18 เม.ย. 2562 (เส้นทางจากกระทรวงมหาดไทย ไปวัดสุทัศน์)
และวันที่ 19 เม.ย.2562 (จากวัดสุทัศน์ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การปิดการจราจร วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. -11.00 น.
ถนนที่ปิดการจราจรจํานวน 7 สาย ได้แก่
1) ถนนอัษฎางค์ (จากแยกผ่านพิภพ ถึงแยกสะพานช้างโรงสี)
2) ถนนบํารุงเมือง (แยกสะพานช้างโรงสี ถึง แยกสําราญราษฎร์)
3) ถนนตะนาว (จากแยกคอกวัว ถึง แยก สี่กักเสาชิงช้า)
4) ถนนดินสอ (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง เสาชิงช้า)
5) ถนนเฟื่องนคร (จากแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)
6) ถนนตีทอง (จากแยกเฉลิมกรุง ถึง แยกเสาชิงช้า)
7) ถนนอุณากรรณ (จากแยกอุณากรรณ ถึง แยกศิริพงษ์)
การปิดการจราจร วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 11.00 น.
ถนนที่ปิดการจราจรจํานวน 16 สาย ได้แก่
1) ถนนบํารุงเมือง (แยกสะพานช้างโรงสี ถึง แยกสําราญราษฎร์)
2) ถนนตะนาว (จากแยกคอกวัว ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)
3) ถนนเฟื่องนคร (จากแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)
4) ถนนตีทอง (จากแยกเฉลิมกรุง ถึง แยกเสาชิงช้า)
5) ถนนอุณากรรณ (จากแยกอุณากรรณ ถึง แยกศิริพงษ์)
6) ถนนดินสอ (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง เสาชิงช้า)
7) ถนนราชดําเนินกลาง ฝั่งขาออก (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง แยกผ่านพิภพ)
8) ถนนราชดําเนินในตลอดสาย
9) ถนนราชินี (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกสะพานช้างโรงสี)
10) ถนนอัษฎางค์ (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกสะพานช้างโรงสี)
11) ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย
12) ถนนสนามไชย (แยกป้อมเผด็จ ถึง แยกวงเวียน รด.)
13) ถนนหับเผย
14) ถนนหลักเมือง
15) ถนนกัลยาณไมตรี
16) ซอยสราญรมย์
แนวทางการปิดจราจร
จะทําการปิดการจราจรเมื่อขบวนผ่าน สําหรับเส้นทางใดที่ขบวนยังไม่ผ่าน หรือเส้นทางใด ที่ขบวนผ่านไปแล้ว และไม่เป็นการกระทบต่อขบวน
เจ้าหน้าที่ตํารวจจะพิจารณาเปิดการจราจรเป็นช่วงๆ ไป เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนโดยเร็ว เพื่อให้ได้รับผลกระทบจากปัญหา การจราจรน้อยที่สุด
สอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลข โทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH
ที่มา : https://phralan.in.th

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด