TOP

จันทร์ที่ ๘ เมษายน ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๗๖ จังหวัด

กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒

 

หลังจากพลีกรรมตักน้ำไปเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ พร้อมกันทั่วประเทศในเวลา ๑๑ฺ.๕๒ นาฬิกา ถึง ๑๒.๓๘ นาฬิกา แล้วนั้น น้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เหล่านี้จะถูกนำเข้าประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอารามสำคัญต่างๆ ในจังหวัดนั้นๆ โดยจะทำพิธีพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้

 

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒   เวลา ๑๗.oo นาฬิกา 

ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ๗๖ จังหวัด

 

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒   เวลา ๑๗.๑o นาฬิกา ถึง ๒๒.oo นาฬิกา  

จุดเทียนชัยเจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ๗๖ จังหวัด

ที่มา: https://phralan.in.th

 

AROUND Magazine นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ศิวิไลซ์ให้รื่นรมย์และสนุกกับการตามติดเทรนด์ สุดทันสมัยอยู่ตลอดเวลา