TOP

ลุ้น! จีนผลิตวัคซีนต้านไวรัสโคโรนา ภายใน 1 ปี

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมธีวิจัยอาวุโส สกสว. ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า “ในสถานการณ์นี้เราต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ในแง่ของการเสริมสร้างองค์ความรู้ มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) นักวิจัยต้องเกิดการผนึกกำลัง มีการบูรณาการของงานวิจัยในทุกศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหา ยกตัวอย่างเช่น นำ นักคณิตศาสตร์ มาวิจัยการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส, นำ นักเคมี มาวิจัยโครงสร้างของเชื้อไวรัส, นักฟิสิกส์ มาวิจัยเรื่องไบโอฟิสิกส์, นักสังคมศาสตร์ มาวิจัยว่าเชื้อไวรัสส่งผลกระทบทางสังคมอย่างไร, ส่วน นักสื่อสารมวลชน ก็ทำการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัส, ทางด้านการแพทย์ ก็วิจัยถอดรหัสพันธุกรรม ศึกษาว่ามีการกลายพันธุ์หรือไม่ และ ทางเภสัชศาสตร์ ก็มาช่วยในการผลิตยา ดูว่าสามารถใช้ยาอะไรในการรักษาได้บ้าง”

ศ.นพ. ยง กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเตรียมความพร้อมและรับมือของเชื้อไวรัสในตอนนี้ คือเราจะทำอย่างไรให้ชะลอเชื้อไวรัสให้ช้าที่สุด สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ เนื่องจากไม่อยากเห็นว่าประชาชนมีความตระหนกแตกตื่น และแห่ไปตรวจที่โรงพยาบาล หรือต้องไปสร้างโรงพยาบาลสนาม”

 

ทั้งนี้ในเรื่องของการความเป็นไปได้ในการผลิตวัคซีน ศ.นพ. ยง เผยว่า “ในระยะเวลา 6 เดือน ไม่มีทางที่จะผลิตวัคซีนรักษาได้ โดยการผลิตวัคซีนต้องใช้เวลาเป็นปี ทางประเทศไทยไม่มีกำลังคน และผู้เชี่ยวชาญในการผลิตวัคซีนด้านนี้ แต่คาดว่าทางจีนน่าจะสามารถผลิตวัคซีนได้ภายใน 1 ปี โดยตอนนี้ที่เราทำได้ดีที่สุดคือ รักษาตามอาการและการวินิจฉัยโรค ตลอดจนพัฒนาวิธีการตรวจให้รวดเร็วและถูกต้องที่สุด”

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว)

 

 

 

 

AROUND Magazine นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ศิวิไลซ์ให้รื่นรมย์และสนุกกับการตามติดเทรนด์ สุดทันสมัยอยู่ตลอดเวลา