TOP

“ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม : Thai Treasures” รังสรรค์ ข้าวไทย ผ้าไหมไทย สมบัติล้ำค่าของชาติไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 กระทรวงวัฒนธรรม, มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือภาคเอกชน ข้าวตราฉัตร และ ไอคอนสยาม จัดงาน ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม : Thai Treasures นิทรรศการสมบัติอันล้ำค่าของชาติ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ด้านการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหม และการปลูกข้าวไทย ระหว่างวันที่ 8 -12 สิงหาคม 2562 ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร และจัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ค สิงหาคม 2562 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ข้าวตราฉัตร และ นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ให้เกียรติมาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีเหล่าเซเลบริตี้ มาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ เกล็ดดาว พานิชสมัย, ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล, ปราการ ไรวา, วิภาวี คอมันตร์, ณัฎฐิ์ประภา ชุณหะวัณ,ปัทมวดี  เสนาณรงค์, แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, พิมดาว พานิชสมัย ฯลฯ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า “ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลเรื่องผ้าไหมไทย หัตถกรรมไทย ด้วยเพราะฉลองพระองค์ที่งดงาม ในทุกครั้งที่ทรงเสด็จไปเยือนนานาอารยประเทศ ทำให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งพระองค์ยังทรงส่งเสริมให้พสกนิกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหมเป็นอาชีพที่ยั่งยืน ผ้าไหมไทยนับเป็นภูมิปัญญาไทย ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมืออันประณีต สีสันงดงาม เเละมีลวดลายบอกเอกลักษณ์ความเป็นไทย ปัจจุบันชาวไทยและกระทรวงวัฒนธรรม น้อมรับในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำไปสืบสานต่อยอดรณรงค์ส่งเสริม ให้กับภาคส่วนต่างๆ ให้คนไทยหันมาใส่ผ้าไหมไทยกันมากขึ้น ซึ่งการเข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการผ้าไทย หนึ่งในสมบัติของชาติที่สำคัญอีกด้วย”

 

ด้าน นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ข้าวตราฉัตร กล่าวเสริมว่า “ด้วยความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่มีต่ออุตสาหกรรมข้าวไทยมาช้านาน มองถึงอนาคต และความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยมาโดยตลอด สร้างความมั่นคงทางอาชีพ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนมาจนปัจจุบัน เรื่องของ “ข้าว” ในฐานะภาคเอกชน ข้าวตราฉัตรอยู่ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมข้าวตลอดเวลาที่ผ่านมามากกว่า 30 ปี มีกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐ, มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาโดยตลอด องค์กรของเรายึดปรัชญาการทำงาน ในสิ่งที่เป็น 3 ประโยชน์ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ, ประโยชน์ต่อประชาชนผู้บริโภค และประโยชน์ต่อองค์กร นี่คือที่มาของการตอบแทนคุณแผ่นดิน จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และให้ประชาชนชาวไทยรู้ถึงคุณค่าทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม ของเราอย่าง “ผ้าไหมไทย และ ข้าวไทย” ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน สำหรับงานนี้ข้าวตราฉัตร ได้นำตัวอย่างของข้าวไทยหลากหลายชนิด มาร่วมจัดแสดง เพื่อให้เห็นถึงฝีมือและสะท้อนคุณค่าแห่งวิถีชีวิตของคนไทย ที่มุ่งปลูกข้าวใช้เพื่อการบริโภค จนเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ ของโลก”

 

ส่วน นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด  เผยว่า “ไอคอนสยาม เป็นเหมือนแพลตฟอร์ม ที่ทำให้ทั่วโลกเห็นถึงศิลปวัฒนธรรม อันมีคุณค่าของชนชาติไทย และพันธมิตรอย่าง บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด และ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จึงร่วมมือจัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อให้คนไทยทุกคน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​อันล้นพ้น ต่อข้าวไทยและผ้าไหมไทย ซึ่งในงาน ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม : Thai Treasures จัดเต็มกิจกรรมมากมาย ทั้งบริเวณเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M นี้ ที่มี 5 ชุมชนผ้าไหม จากกระทรวงวัฒนธรรม และนิทรรศการข้าวจากข้าวฉัตร ส่วนบริเวณรัษฎาฮอล์ ชั้น 1 พบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

 

กิจกรรมภายในงาน

“ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม : Thai Treasures”

ระหว่างวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2562

จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกรมการข้าว นำพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 หรือข้าวหอมมะลิ 105, พันธุ์ข้าว กข 43, พันธุ์ข้าวกล้อง, พันธุ์ข้าวขาวนาปรัง และพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี มาร่วมจัดแสดง, มูลนิธิข้าวไทยฯ นำพันธุ์ข้าวก่ำพะเยา หรือ ข้าวเหนียวดำ, พันธุ์ข้าวบืนก๋ามะ, พันธุ์ข้าวสังข์หยด มาร่วมจัดนิทรรศการฯ  ซึ่งเป็นข้อมูลพันธุ์ข้าว จากผลงานชนะเลิศโครงการประกวดเรียงความ “เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ” ชมการสาธิตและจำหน่ายผ้าไหมคุณภาพเยี่ยม จาก 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านครัวเหนือ กรุงเทพมหานคร, ชุมชนคุณธรรมวัดสมศรี บ้านเสี้ยวน้อย จังหวัดชัยภูมิ, ชุมชนทอผ้าไหม บ้านดอนข่า จังหวัดขอนแก่น, ชุมชนห้วยไซสุขสวัสดิ์ จังหวัดลำพูน และชุมชนบ้านท่ากระจาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งจัดนิทรรศการนวัตกรรมข้าวไทยหลากหลายชนิด เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าแห่งวิถีชีวิตของคนไทย ที่มุ่งปลูกข้าวใช้เพื่อการบริโภค จนเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ ของโลก อีกทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจและหาชมยากมาให้ชมฟรีอีกมากมาย อาทิ การสาธิตวิธีเก็บผ้าไหมแบบโบราณ, เสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าเบญจภาคี (5 นางพญาผ้าซิ่น), เทคนิคการปักซิ่นไหมคำซิ่น (ซิ่นบัว), ชมโชว์การทอผ้าไหม และการสาธิตเมนูอาหารที่ปรุงด้วยข้าวตราฉัตรโดยเซเลบริตี้เชฟชื่อดัง

 

ส่วนไฮไลต์ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

พบกับแฟชั่นโชว์ทั้งหมด 3 เซต ได้แก่ ชุดไทยพระราชนิยม 8 ชุด และ ชุดไทยพื้นถิ่น 4 ภาค 8 ชุด และ ชุดผ้าไทยร่วมสมัย 15 ชุด ออกแบบโดย เอก ทองประเสริฐ ดีไซเนอร์มากฝีมือเจ้าของแบรนด์ Ek Thongprasert กับรูปแบบ โครงสร้างของลายผ้าไทย ที่ลดทอนความเป็นลายกนกไทย นั้นคือโครงสร้างของเรขาคณิตที่ปรากฏขึ้นมา ซึ่งในการย่อยลายต่างๆ จะเป็นเรื่องของวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เส้นต่างๆ นำเอาโครงสร้าง มาตัดต่อกับลายไทยให้ดูทันสมัยมากขึ้น ใช้เทคนิคต่างๆ ผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งมีการนำผ้าชนิดอื่นเข้ามาแทรกกับผ้าไหมไทย จาก 5 ชุมชนท้องถิ่น ที่สนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรม โดยการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องประดับคุณภาพระดับโลกจาก บริษัท บิวตี้ เจมส์ จำกัด

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลต์ กับ “ชุดไทยศิวาลัย” จากผ้ายกดอก จังหวัดลำพูน ตัดเย็บโดยช่างฝีมือชั้นครู ใช้เวลาปักนานกว่า 5 เดือน มูลค่ากว่า 500,000 บาท มาจัดแสดงในงานด้วย อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก เคนโกะ คุมะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่นคนดังระดับโลก มีสไตล์การออกแบบผสมผสานความเป็นธรรมชาติ เข้ากับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มาร่วมสร้างสรรค์ออกแบบเวที ด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย ในรูปแบบของนาขั้นบันได ประดับตกแต่งด้วยต้นข้าว และรวงข้าวสีทอง

 

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด ผ้าไหมและข้าวไทย ให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยสืบไป ในงาน “ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม: Thai Treasures” ระหว่างวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2562 และ ในวันที่ 12 สิงหาคม เวลา 19.30 น. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี ในพิธีถวายราชสักการะ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-495-7080

AROUND Magazine นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ศิวิไลซ์ให้รื่นรมย์และสนุกกับการตามติดเทรนด์ สุดทันสมัยอยู่ตลอดเวลา